5.9. Πλήρης οθόνη

Η εντολή Πλήρης οθόνη ενεργοποιεί και απενεργοποιεί της εμφάνιση του παραθύρου εικόνας στη συνολική οθόνη. Όταν ενεργοποιείται, το παράθυρο εικόνας καταλαμβάνει τη συνολική οθόνη, αλλά η εικόνα παραμένει με το ίδιο μέγεθος. Όταν ενεργοποιείτε την κατάσταση πλήρους οθόνης, η γραμμή μενού μπορεί να μην εμφανίζεται, αλλά εάν συμβεί αυτό, μπορείτε με δεξί κλικ στην εικόνα να προσπελάσετε το μενού εικόνας. Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση για κατάσταση πλήρους οθόνης στο μενού Προτιμήσεις.

Πατώντας το πλήκτρο TAB εναλλάσσει την ορατότητα όλων των παρουσιαζόμενων προσαρτήσεων.

[Σημείωση] Σημείωση

Εάν χρησιμοποιείτε GIMP σε υπολογιστές Apple, η κατάσταση πλήρους οθόνης μπορεί να μη δουλεύει, επειδή η Apple δεν παρέχει την απαραίτητη λειτουργικότητα. Αντί για αυτό, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο εικόνας με κλικ στο πράσινο κουμπί, έτσι ώστε η εικόνα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης.

5.9.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΠλήρης οθόνη,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου F11.

  • Την κατάσταση πολλαπλού παραθύρου, μπορείτε επίσης να την πάρετε με διπλό κλικ στη γραμμή τίτλου του παραθύρου εικόνας.