4.9. Περιστροφή εικόνας

Σχήμα 3.37. Μενού για «Περιστροφή εικόνας»

Μενού για «Περιστροφή εικόνας»

Εικόνες που παίρνονται με ψηφιακές κάμερες μερικές φορές χρειάζεται να περιστραφούν. Για να το κάνετε αυτό χρησιμοποιήστε ΕικόναΜετασχηματισμόςΠεριστροφή 90° δεξιόστροφα (ή αριστερόστροφα). ΟΙ παρακάτω εικόνες εμφανίζουν μια περιστροφή 90 μοίρες αριστερόστροφα.

Σχήμα 3.38. Παράδειγμα για «Περιστροφή εικόνας»

Παράδειγμα για «Περιστροφή εικόνας»

Πηγαία εικόνα

Παράδειγμα για «Περιστροφή εικόνας»

Περιστροφή εικόνας κατά 90 μοίρες αριστερόστροφα