8.22. Το υπομενού «Συστατικά»

Σχήμα 16.189. Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού Συστατικά περιέχει λειτουργίες που λειτουργούν σε μεμονωμένα συστατικά χρώματος, ή όπου μπορείτε να συνδυάσετε ή να διαχωρίσετε αυτά τα συστατικά.

8.22.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΣυστατικά.