8.22. Το υπομενού «Συστατικά»

Σχήμα 16.189. Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού «Συστατικά»

The Components submenu contains operations which work on individual color components or where you can combine or separate these components.

8.22.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΣυστατικά.