8.22. Το υπομενού «Συστατικά»

Αυτή η εντολή οδηγεί στο ακόλουθο υπομενού

Σχήμα 16.186. Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού «Συστατικά»

8.22.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΣυστατικά.