4.12. Αποσύνθεση κυματιδίου

4.12.1. Επισκόπηση

[Σημείωση] Σημείωση

Οι εξηγήσεις έχουν εμπνευστεί κυρίως από τα μαθήματα του Pat David https://patdavid.net/2011/12/getting-around-in-gimp-skin-retouching.html και https://patdavid.net/2014/07/wavelet-decompose-again.html.

Σχήμα 17.51. Παράδειγμα για το φίλτρο «Αποσύνθεση κυματιδίου»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Αποσύνθεση κυματιδίου»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Αποσύνθεση κυματιδίου»

Με εφαρμοσμένο το «Αποσύνθεση κυματιδίου». Μόνο η κλίμακα 2 έχει γίνει ορατή στην ομάδα στρώσεων.

Παράδειγμα για το φίλτρο «Αποσύνθεση κυματιδίου»

Αυτό το φίλτρο αποσυνθέτει την ενεργή στρώση ή επιλογή σε πολλές στρώσεις, με το όνομα «κλίμακες», που καθεμιά τους περιέχει ένα ειδικό σύνολο λεπτομερειών. Οι πιο μικρές λεπτομέρειες είναι στις πρώτες στρώσεις και γίνονται μεγαλύτερες μέχρι να πάρετε την τελευταία, στο τέλος. Αυτή η τελευταία στρώση ονομάζεται «παραμένουσα» και κρατά ό,τι απομένει μετά την αφαίρεση όλων των λεπτομερών στρώσεων· αναπαριστά τη γενική αντίθεση και τα χρώματα της εικόνας.

Καθεμιά από τις κλίμακες των στρώσεων ορίζεται ώστε να συνδυάζεται χρησιμοποιώντας τη κατάσταση στρώσης συγχώνευση κόκκου. Αυτό σημαίνει ότι εικονοστοιχεία που έχουν μια τιμή 50% δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, η βαφή μιας κλίμακας κυματιδίου με ουδέτερο γκρίζο (R:50% G:50% B:50%) θα αυξήσει τις λεπτομέρειες.

Η αποσύνθεση κυματιδίου είναι ένα θαυμάσιο φίλτρο για εξομάλυνση και επεξεργασία δέρματος, αφαιρώντας τις ατέλειες, τις ρυτίδες, τις κηλίδες από τις φωτογραφίες σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για όξυνση και τοπική βελτίωση της αντίθεσης και για αφαίρεση κηλίδων, χρωμάτων, τόνων. Όλα αυτά εξηγούνται στα προαναφερθέντα μαθήματα.

4.12.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΒελτίωσηΑποσύνθεση κυματιδίου.

4.12.3. Επιλογές

Σχήμα 17.52. Επιλογές «Αποσύνθεση κυματιδίου»

Επιλογές «Αποσύνθεση κυματιδίου»

Κλίμακες: Ο αριθμός των προεπιλεγμένων κλιμάκων είναι 5. Μπορείτε να τον αυξήσετε για να αυξήσετε την ποιότητα των κλιμάκων.

Δημιουργήστε μια ομάδα στρώσεων για να αποθηκεύσετε την αποσύνθεση: οι ομάδες στρώσεων εξετάζονται στο Τμήμα 5, «Ομάδες στρώσεων».

Προσθέστε μια μάσκα στρώσης σε κάθε στρώση κλίμακας: οι μάσκες στρώσεων εξετάζονται στο Τμήμα 2.1.4, «Μάσκες στρώσης».