4.3. Απόπλεξη

4.3.1. Επισκόπηση

Εικόνες που συλλαμβάνονται από κάρτες οθόνης, ειδικά όταν γράφονται γρήγορες κινήσεις, ίσως φαίνονται θολωμένες και απογυμνωμένες, με σπάσιμο αντικειμένων. Αυτό οφείλεται στον τρόπο εργασίας των καμερών. Δεν γράφουν 25 εικόνες το δευτερόλεπτο, αλλά 50 με μισή κάθετη ανάλυση. Υπάρχουν δύο πλεγμένες εικόνες σε ένα πλαίσιο. Η πρώτη γραμμή της πρώτης εικόνας ακολουθείται από την πρώτη γραμμή της δεύτερης εικόνας ακολουθούμενη από τη δεύτερη γραμμή της πρώτης εικόνας... κλ. Έτσι, εάν υπάρξει μια σημαντική μετακίνηση μεταξύ των δύο εικόνων, τα αντικείμενα φαίνονται σπασμένα, μετατοπισμένα, απογυμνωμένα.

Το φίλτρο απόπλεξης διατηρεί μόνο μία από τις δύο εικόνες και αντικαθιστά τις γραμμές που λείπουν με διαβάθμιση μεταξύ της προηγούμενης και επόμενης γραμμής. Η τελική εικόνα, ή επιλογή, θα είναι κάπως θολωμένη, αλλά μπορεί να βελτιωθεί με φίλτρα βελτιστοποίησης

Μπορείτε να βρείτε πλεγμένες εικόνες στο [WKPD-ΑΠΟΠΛΕΞΗ].

4.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΒελτιστοποίησηΑπόπλεξη….

4.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.37. Επιλογές φίλτρου απόπλεξης

Επιλογές φίλτρου απόπλεξης

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Διατήρηση

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ της Διατήρησης ζυγών πεδίων και της Διατήρησης μονών πεδίων. Καθορίζει ποια εικονοστοιχεία διατηρούνται και ποια αφαιρούνται. Δοκιμάστε και τις δύο επιλογές για να δείτε ποια δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα για την εικόνα σας.

Προσανατολισμός

Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ της απόπλεξης οριζόντιων ή κάθετων γραμμών.

Μέγεθος μπλοκ

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ορίσετε το μέγεθος των αποπεπλεγμένων γραμμών ή στηλών.

4.3.4. Παράδειγμα

Σχήμα 17.38. Παράδειγμα απλής εφαρμογής για το φίλτρο απόπλεξης

Παράδειγμα απλής εφαρμογής για το φίλτρο απόπλεξης

Κορυφή: εικονοστοιχεία ζυγών γραμμών μετατοπίζονται κατά ένα εικονοστοιχείο στα δεξιά. Πυθμένας: μια γραμμή λείπει. Αυτές οι εικόνες εστιάζονται για εμφάνιση εικονοστοιχείων.

Παράδειγμα απλής εφαρμογής για το φίλτρο απόπλεξης

«Διατήρηση ζυγών πεδίων» σημειωμένη. Κορυφή: οι μονές γραμμές έχουν μετατοπιστεί στα δεξιά, για στοίχιση με τις ζυγές γραμμές. Πυθμένας: η κενή γραμμή έχει γεμίσει με κόκκινο.

Παράδειγμα απλής εφαρμογής για το φίλτρο απόπλεξης

«Διατήρηση μονών πεδίων» σημειωμένη. Κορυφή: οι ζυγές γραμμές έχουν μετατοπιστεί στα αριστερά, για στοίχιση με τις μονές γραμμές. Πυθμένας: η κενή γραμμή παραμένει, αλλά ενώνει πάνω και κάτω μέσα από διαβάθμιση.