15. Φίλτρα Ιστού

15.1. Εισαγωγή

Σχήμα 17.408. Το μενού φίλτρων ιστού

Το μενού φίλτρων ιστού

These filters are mostly used on images intended for web sites. The filter ImageMap is used to add clickable «hot spots» on the image. The filter Semi-Flatten is used to simulate semi-transparency in image formats without alpha channel. The Slice filter creates HTML tables of sensitive images.