15. Φίλτρα Ιστού

15.1. Εισαγωγή

Σχήμα 17.408. Το μενού φίλτρων ιστού

Το μενού φίλτρων ιστού

Τα φίλτρα χρησιμοποιούνται κυρίως σε εικόνες που αναφέρονται σε ιστοσελίδες. Το φίλτρο Χάρτης εικόνας χρησιμοποιείται για να προσθέσει «ενεργά σημεία» που μπορεί να πατηθούν σε μια εικόνα. Το φίλτρο Ημιεξομάλυνση χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει ημιδιαφάνεια σε μορφές εικόνας χωρίς κανάλι άλφα. Το φίλτρο Τεμαχισμός δημιουργεί πίνακες HTML από ευαίσθητες εικόνες.