5.3. Μονοπάτια και επιλογές

Το GIMP σας επιτρέπει το μετασχηματισμό της επιλογής μιας εικόνας σε μονοπάτι. Επίσης επιτρέπει το μετασχηματισμό μονοπατιών σε επιλογές. Για πληροφορίες για την επιλογή και πώς δουλεύει, δείτε την ενότητα Επιλογή.

Όταν μετασχηματίζετε μια επιλογή σε μονοπάτι, το μονοπάτι ακολουθεί στενά τις «κινούμενες στιγμές». Τώρα, η επιλογή είναι μια δισδιάστατη οντότητα, ενώ το μονοπάτι είναι μια μονοδιάστατη οντότητα, έτσι δεν υπάρχει τρόπος μετασχηματισμού της επιλογής σε μονοπάτι χωρίς απώλεια πληροφοριών. Στην πραγματικότητα κάθε πληροφορία για μερικώς επιλεγμένες περιοχές (π.χ. άμβλυνση) χάνεται όταν η επιλογή γίνεται μονοπάτι. Εάν το μονοπάτι ξαναμετασχηματιστεί σε επιλογή, το αποτέλεσμα είναι μια επιλογή όλα ή τίποτα, παρόμοια με ότι παίρνουμε εκτελώντας "Όξυνση" από το μενού επιλογής.