13.13. Παράθεση

13.13.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.323. Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή φίλτρου παράθεσης

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή φίλτρου παράθεσης

Αρχική εικόνα

Η ίδια εικόνα, πριν και μετά την εφαρμογή φίλτρου παράθεσης

(Μειώσαμε το μέγεθος της εικόνας εξεπίτηδες)


Αυτό το φίλτρο κάνει πολλά αντίγραφα της αρχικής εικόνας, στο ίδιο ή μειωμένο μέγεθος, σε μια μεγαλύτερη (νέα) εικόνα.

13.13.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΧάρτηςΠαράθεση….

13.13.3. Επιλογές

Σχήμα 17.324. Επιλογές φίλτρου «παράθεσης»

Επιλογές φίλτρου «παράθεσης»

Παράθεση σε νέο μέγεθος

Πλάτος, Ύψος

Τα πλαίσια εισόδου και οι κεφαλές των τόξων τους επιτρέπουν την εισαγωγή των διαστάσεων για τη νέα εικόνα. Και οι δυο κατευθύνσεις συνδέονται από προεπιλογή με μια αλυσίδα . Μπορείτε να τις κάνετε ανεξάρτητες σπάζοντας αυτήν την αλυσίδα. Μπορείτε να διαλέξετε μια μονάδα διαφορετική από εικονοστοιχείο με κλικ στο κουμπί πτυσσόμενης λίστας.

Η νέα εικόνα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αρχική. Αλλιώς, θα πάρετε μόνο μια εικόνα δείγματος. Διαλέξτε μεγέθη που είναι πολλαπλάσια των αρχικών μεγεθών εάν δεν θέλετε να έχετε κολοβές παραθέσεις.

Δημιουργία νέας εικόνας

Είναι προς το συμφέρον σας να κρατήσετε αυτή η επιλογή σημειωμένη για να αποφύγετε την τροποποίηση της αρχικής εικόνας.