13.9. Παράθεση χαρτιού

13.9.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.310. Παράδειγμα φίλτρου «παράθεσης χαρτιού».

Παράδειγμα φίλτρου «παράθεσης χαρτιού».

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα φίλτρου «παράθεσης χαρτιού».

Εφαρμογή φίλτρου «παράθεσης χαρτιού»


Αυτό το φίλτρο κόβει την εικόνα (ενεργή στρώση ή επιλογή) σε πολλά κομμάτια, με τετράγωνη μορφή και έπειτα τα ολισθαίνει έτσι ώστε να, περισσότερο ή λιγότερο, επικαλύπτουν ή να μετακινηθούν μακριά. Μπορούν να βγουν έξω από τα περιγράμματα εικόνας λίγο.

13.9.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΧάρτηςΠαράθεση χαρτιού….

13.9.3. Επιλογές

Σχήμα 17.311. Επιλογές φίλτρου «παράθεσης χαρτιού»

Επιλογές φίλτρου «παράθεσης χαρτιού»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Πλάτος πλακιδίου, ύψος πλακιδίου

Το φίλτρο ξεκινά κόβοντας την εικόνα πριν την μετατόπιση κομματιών· έτσι, το μέγεθος κομματιού και ο αριθμός των κομματιών σε οριζόντια (πλάτος) και κατακόρυφη (ύψος) κατεύθυνση πρέπει να είναι κατάλληλοι με το μέγεθος της εικόνας.

Όταν αυτές οι επιλογές είναι συνδεμένες, τα πλακίδια είναι τετράγωνα.

Ρυθμός μετακίνησης

Αυτή είναι η μέγιστη ποσοστιαία μετατόπιση κόντρα με το μέγεθος πλευράς των τετραγώνων.

Αναδίπλωση ολόγυρα

Καθώς μετακινούνται οι παραθέσεις, μερικές μπορούν να βγουν έξω από τα περιγράμματα της εικόνας. Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, ότι βγαίνει έξω από τη μια πλευρά πηγαίνει στην αντίθετη πλευρά.

Κλασματικός τύπος

Λόγω της περικοπής της εικόνας, τα αρχικά εικονοστοιχεία μπορούν να επιμένουν. Υπάρχουν τρεις τρόποι να τα επεξεργαστείτε:

Αναγκαστικά

Τα υπολειπόμενα εικονοστοιχεία θα κοπούν επίσης.

Παράβλεψη

Επιλογή τύπος παρασκηνίου δεν λαμβάνεται υπόψη και τα εναπομείναντα εικονοστοιχεία διατηρούνται.

Παρασκήνιο

Τα υπολειπόμενα εικονοστοιχεία θα αντικατασταθούν με τον τύπο παρασκηνίου που καθορίζεται στην επόμενη ενότητα.

Κεντράρισμα

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, οι παραθέσεις θα μαζευτούν μάλλον μαζί στο κέντρο της εικόνας.

Τύπος παρασκηνίου

Μπορείτε να διαλέξετε τον τύπο παρασκηνίου που θα χρησιμοποιηθεί, εάν το ραδιοπλήκτρο παρασκήνιο σημειωθεί, μεταξύ έξι επιλογών:

Αντεστραμμένη εικόνα

Τα χρώματα παρασκηνίου θα αντιστραφούν (255-τιμή σε κάθε χρωματικό κανάλι).

Διαφανές

Το παρασκήνιο θα είναι διαφανές.

Εικόνα

Τα χρώματα παρασκηνίου δεν θα μεταβληθούν. Η αρχική εικόνα είναι το παρασκήνιο.

Χρώμα

Τα εναπομένοντα εικονοστοιχεία θα αντικατασταθούν από το χρώμα που μπορείτε να επιλέξετε. Προεπιλογή είναι το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης. Μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο χρώμα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο χρώματος ή τον επιλογέα χρώματος.

Τυχαία σπορά

Η μετατόπιση πλακιδίου μπορεί να γίνει τυχαία.