14.27. Λάβα

14.27.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.399. Παράδειγμα για το φίλτρο «λάβας»

Παράδειγμα για το φίλτρο «λάβας»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «λάβας»

Εφαρμογή «λάβας» (σε μια επιλογή)


14.27.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΣχεδίασηΛάβα….

14.27.3. Επιλογές

Σχήμα 17.400. Επιλογές «λάβας»

Επιλογές «λάβας»

Σπορά

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Μέγεθος

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Σκληρότητα

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Διαβάθμιση

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Διατήρηση επιλογής

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Διαχωρισμός στρώσης

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Χρήση τρέχουσας διαβάθμισης

ΝΑ ΓΙΝΕΙ