4.17. Εναλλαγή γρήγορης μάσκας

Αυτή η εντολή έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως το πάτημα στο μικρό πλήκτρο στην κάτω αριστερή γωνία της εικόνας. Δείτε Γρήγορη μάσκα

4.17.1. Activate Dialog

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή μέσα από ΕπιλογήΕναλλαγή γρήγορης μάσκας.

  • Η προεπιλεγμένη συντόμευση είναι Shift+Q