3.21. Χρωματισμός μονοπατιού

Η εντολή Χρωματισμός μονοπατιού βάφει ένα μονοπάτι στην εικόνα. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορείτε να βάψετε το μονοπάτι, είτε χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ζωγραφικής ή χωρίς αυτό. Υπάρχουν ποικίλες επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε την εμφάνιση αυτής της πινελιάς.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο εάν υπάρχει μονοπάτι στην εικόνα σας.

3.21.1. Ενεργοποίηση της εντολής

 • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνα μέσα από ΕπεξεργασίαΧρωματισμός μονοπατιού.

 • Μπορείτε επίσης να το προσπελάσετε με κλικ στο κουμπί με το ίδιο όνομα στο Διάλογο μονοπατιού.

3.21.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου

Σχήμα 16.24. Το παράθυρο διαλόγου «Επιλογή τύπου πινελιάς»

Το παράθυρο διαλόγου «Επιλογή τύπου πινελιάς»

Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή τύπου πινελιάς σας επιτρέπει να διαλέξετε μεταξύ βαφής του μονοπατιού με τις καθορισμένες επιλογές ή βαψίματος του με ένα εργαλείο ζωγραφικής. Εάν βάψετε το μονοπάτι με εργαλείο ζωγραφικής , οι τρέχουσες επιλογές εργαλείου ζωγραφικής χρησιμοποιούνται για χάραξη της πινελιάς.

Γραμμή πινελιάς

Η πινελιά σχεδιάζεται με το τρέχον χρώμα προσκηνίου, ορισμένο στην εργαλειοθήκη. Με κλικ στο τρίγωνο δίπλα στη Τεχνοτροπία γραμμής όμως, ο διάλογος επεκτείνεται και μπορείτε να ορίσετε αρκετές επιπρόσθετες επιλογές:

Πλάτος γραμμής

Μπορείτε να ορίσετε το πλάτος της πινελιάς χρησιμοποιώντας το πλαίσιο κειμένου. Η προεπιλεγμένη μονάδα είναι εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να διαλέξετε άλλη μονάδα με το κουμπί της αναδυόμενης λίστας.

Συμπαγές χρώμα / μοτίβο

Μπορείτε να διαλέξετε εάν η γραμμή σχεδιάζεται σε μορφή συμπαγή ή μοτίβου. Εδώ, συμπαγές και μοτίβο διαφέρουν από το μοτίβο παύλας. Εάν διαλέξετε μια συμπαγή γραμμή χωρίς μοτίβο παύλας, μια αδιατάρακτη γραμμή σχεδιάζεται με το ορισμένο χρώμα προσκηνίου στην εργαλειοθήκη. Εάν επιλέξετε μια γραμμή μοτίβου χωρίς μοτίβο παύλας, μια αδιατάρακτη γραμμή σχεδιάζεται με το ορισμένο μοτίβο της εργαλειοθήκης. Εάν διαλέξετε μια γραμμή με μοτίβο παύλας, το χρώμα ή μοτίβο ακόμα καθορίζεται από το χρώμα προσκηνίου η το ορισμένο μοτίβο στην εργαλειοθήκη. Δηλαδή, εάν επιλέξετε ένα μοτίβο μαρμάρου και διάστικτες γραμμές, οι παύλες σχεδιάζονται στο μοτίβο μαρμάρου

Μορφή γραμμής

Αυτή η πτυσσόμενη λίστα δίνει μερικές λεπτομερείς επιλογές:

 • Σχήμα άκρων : Μπορείτε να διαλέξετε το σχήμα των άκρων ενός ανοιχτού μονοπατιού, που μπορεί να είναι κουτσουρεμένο, στρογγυλό ή τετράγωνο.

 • Τεχνοτροπία ένωσης : Μπορείτε να διαλέξετε το σχήμα των γωνιών μονοπατιού με κλικ στο μυτερό, στρογγυλό ή λοξό.

 • Όριο μύτης : Όταν δύο τμήματα μονοπατιού ενώνονται, η ένωση της γωνίας καθορίζεται από το όριο γωνίας. Εάν οι πινελιές ήταν πλατιές και δεν έγινε ένωση, θα δείχνουν άκρα που προεξέχουν από τη γωνία. Η ρύθμιση του ορίου γωνίας καθορίζει πώς θα γεμίσει το κενό που σχηματίζεται όταν οι εξωτερικές άκρες των δύο γραμμών επεκτείνονται. Μπορείτε να το ορίσετε σε μια τιμή μεταξύ 0,0 και 100,0, χρησιμοποιώντας τον ολισθητή ή το συνδεμένο πλαίσιο κειμένου και τα βέλη του.

  Σχήμα 16.25. Παράδειγμα ορίου μύτης

  Παράδειγμα ορίου μύτης

  Αριστερά: όριο=0, Δεξιά: όριο=5


 • Μοτίβο παυλών : Σε επίπεδο εικονοστοιχείου, μια διάστικτη γραμμή σχεδιάζεται ως σειρά μικροσκοπικών πλαισίων. Μπορείτε να τροποποιήσετε το μοτίβο αυτών των πλαισίων. Η μαύρη περιοχή με λεπτές κάθετες γραμμές αναπαριστά τα εικονοστοιχεία της παύλας. Με κλικ σε μαύρο εικονοστοιχείο, το αφαιρείτε από την παύλα. Με κλικ σε λευκό εικονοστοιχείο, το προσθέτετε σε παύλα. Οι γκρι περιοχές δείχνουν πώς επαναλαμβάνεται το μοτίβο, όταν μια διάστικτη γραμμή σχεδιάζεται.

 • Προκαθορισμένες παύλες : Αντί να κάνετε το δικό σας μοτίβο παύλας, μπορείτε να διαλέξετε ένα από το πτυσσόμενο πλαίσιο. Αυτό το μοτίβο θα εμφανίζεται έπειτα στην περιοχή μοτίβο παυλών, έτσι ώστε να πάρετε μια ιδέα της εμφάνισής του.

 • Εξομάλυνση : Καμπύλες πινελιές ή πινελιές σχεδιασμένες σε γωνία μπορεί να φαίνονται πριονωτές ή σκαλοειδείς. Η επιλογή εξομάλυνσης τις στρώνει.

Πινελιά με εργαλείο ζωγραφικής
Εργαλείο ζωγραφικής

Μπορείτε να διαλέξετε ένα εργαλείο ζωγραφικής για σχεδίαση μιας πινελιάς από το πτυσσόμενο πλαίσιο. Εάν το κάνετε, οι τρέχουσες επιλεγμένες επιλογές του εργαλείου ζωγραφικής χρησιμοποιούνται, αντί για τις ρυθμίσεις στο διάλογο.

Προσομοίωση δυναμικών πινέλου

Δείτε Δυναμικές πινέλων.