3. Αναίρεση

Σχεδόν τα πάντα που κάνετε σε μια εικόνα στο GIMP μπορούν να αναιρεθούν. Μπορείτε να αναιρέσετε την πιο πρόσφατη ενέργεια επιλέγοντας από το μενού της εικόνας ΕπεξεργασίαΑναίρεση, αλλά αυτό γίνεται τόσο συχνά που θα πρέπει να απομνημονεύσετε την συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+Z.

Η ίδια η αναίρεση μπορεί να αναιρεθεί. Μετά την αναίρεση μιας ενέργειας, μπορείτε να την επανεκτελέσετε επιλέγονταςΕπεξεργασίαΑκύρωση αναίρεσης από το μενού εικόνας ή με τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+Y. Είναι πολλές φορές υποβοηθητικό να κρίνετε το αποτέλεσμα μιας ενέργειας επαναλαμβάνοντας αναίρεση και επανεκτέλεση του. Αυτό είναι συνήθως πολύ σύντομο και δεν καταναλώνει επιπρόσθετους πόρους ούτε μεταβάλει το ιστορικό αναιρέσεων κι έτσι δεν υπάρχει ποτέ ζημιά από αυτήν.

[Προσοχή] Προσοχή

Εάν αναιρέσετε μία ή περισσότερες ενέργειες και μετά να επέμβετε στην εικόνα καθ' οιονδήποτε τρόπο εκτός από αναίρεση ή ακύρωση αναίρεσης, δεν θα είναι πια δυνατό να επανεκτελέσετε αυτές τις ενέργειες: χαθήκαν για πάντα. Η λύση σ' αυτό, εάν σας δημιουργεί πρόβλημα, είναι η αναπαραγωγή της εικόνας και έπειτα έλεγχος στο αντίγραφο. (Μην ελέγξετε την πρωτότυπη, επειδή το ιστορικό αναιρέσεων/επανεκτελέσεων δεν αντιγράφεται όταν αναπαράγεται μια εικόνα.)

Εάν αναιρείτε και επανεκτελείτε συχνά πολλά βήματα τη φορά, μπορεί να είναι βολικό να δουλέψετε με το  Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων>, έναν προσαρτημένο διάλογο που σας δείχνει ένα μικρό σκίτσο κάθε σημείου στο ιστορικό αναιρέσεων, επιτρέποντας σας να επιστρέψετε ή να προχωρήσετε σ' αυτό το σημείο πατώντας το.

Η αναίρεση εκτελείται σε μια ειδική βάση της εικόνας: το "ιστορικό αναιρέσεων" είναι ένα από τα συστατικά της εικόνας. Το GIMP δεσμεύει ένα συγκεκριμένο μέγεθος μνήμης κάθε εικόνας για αυτόν τον σκοπό. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας αυξάνοντας ή μειώνοντας αυτό το μέγεθος, χρησιμοποιώντας τη σελίδαΠόροι συστήματος του διαλόγου προτιμήσεων. Υπάρχουν δύο σημαντικές μεταβλητές: ο ελάχιστος αριθμός επιπέδων αναίρεσης, που το GIMP θα κρατήσει ανεξάρτητα από το πόση μνήμη καταναλώνουν και η μέγιστη μνήμη αναιρέσεων, πέρα από την οποία το GIMP θα ξεκινήσει να διαγράφει τα πιο παλιά αντικείμενα από το ιστορικό της αναίρεσης.

[Σημείωση] Σημείωση

Αν και το ιστορικό αναιρέσεων είναι ένα συστατικό της εικόνας, δεν αποθηκεύεται, όταν αποθηκεύεται την εικόνα χρησιμοποιώντας την εγγενή μορφή του GIMP XCF, η οποία διατηρεί κάθε άλλη ιδιότητα της εικόνας. Όταν η εικόνα ξανανοίγει, θα έχει ένα άδειο ιστορικό αναιρέσεων.

Η υλοποίηση του GIMP για την αναίρεση είναι μάλλον τελειοποιημένη. Πολλές λειτουργίες απαιτούν πολύ λίγη μνήμη αναίρεσης (π.χ., αλλαγή ορατότητας μιας στρώσης), έτσι μπορείτε να εκτελέσετε μεγάλες αλληλουχίες από αναιρέσεις μέχρι να φύγουν από το ιστορικό αναιρέσεων. Μερικές λειτουργίες, όπως αλλαγή ορατότητας στρώσης είναι συμπιεσμένες, έτσι εκτελώντας τες πολλές φορές στη σειρά παράγει μόνο ένα σημείο στο ιστορικό αναιρέσεων. Εντούτοις, υπάρχουν άλλες λειτουργίες που μπορεί να καταναλώνουν πολύ μνήμη αναίρεσης. Τα περισσότερα φίλτρα υλοποιούνται από πρόσθετα, έτσι ο πυρήνας του GIMP δεν έχει κάποιο αποτελεσματικό τρόπο να γνωρίζει τι άλλαξε. Έτσι, δεν υπάρχει τρόπος να υλοποιηθεί η αναίρεση εκτός από την απομνημόνευση ολόκληρου του περιεχομένου των επηρεαζόμενων στρώσεων πριν και μετά την λειτουργία. Ίσως μόνο να μπορείτε να εκτελέσετε μερικές τέτοιες λειτουργίες, πριν να εξαφανιστούν από το ιστορικό αναιρέσεων.

3.1. Πράγματα που δεν μπορούν να αναιρεθούν

Οι περισσότερες ενέργειες που αλλάζουν μια εικόνα μπορεί να αναιρεθούν. Ενέργειες που δεν αλλάζουν την εικόνα δεν μπορούν γενικά να αναιρεθούν. Π.χ. η αποθήκευση της εικόνας σε αρχείο, η αναπαραγωγή της εικόνας, η αντιγραφή μέρους της εικόνας στο πρόχειρο κλ. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι περισσότερες ενέργειες που επηρεάζουν την εμφάνιση της εικόνας χωρίς αλλαγή των υποκείμενων δεδομένων της εικόνας. Το πιο σημαντικό παράδειγμα είναι η εστίαση. Υπάρχουν, όμως, εξαιρέσεις όπως η εναλλαγή της σύντομης μάσκας ναι/όχι που μπορεί να αναιρεθεί, αν και δεν αλλάζει δεδομένα εικόνας.

Υπάρχουν μερικές σημαντικές ενέργειες που αλλάζουν μια εικόνα, αλλά δεν μπορούν να αναιρεθούν:

Κλείσιμο της εικόνας

Το ιστορικό αναιρέσεων είναι ένα συστατικό της εικόνας, έτσι όταν μια εικόνα κλείνει και όλοι της οι πόροι απελευθερώνονται, το ιστορικό αναιρέσεων χάνεται. Λόγω αυτού, εκτός και η εικόνα δεν έχει τροποποιηθεί από την τελευταία αποθήκευση, το GIMP σας ζητά πάντοτε επιβεβαίωση εάν πραγματικά θέλετε να κλείσετε την εικόνα.

Επαναφόρτωση της εικόνας

«Επαναφόρτωση» σημαίνει επαναφορά της εικόνας από το αρχείο. Το GIMP στην πραγματικότητα το υλοποιεί κλείνοντας την εικόνα και δημιουργώντας μια νέα εικόνα, έτσι το ιστορικό αναιρέσεων χάνεται κατά συνέπεια. Εξαιτίας αυτού, εάν η εικόνα είναι ακάθαρτη, το GIMP σας ζητά επιβεβαίωση εάν πραγματικά θέλετε να επαναφέρετε την εικόνα.

«Τμήματα» ενεργειών

Μερικά εργαλεία απαιτούν να εκτελέσετε μία σύνθετη σειρά χειρισμών πριν να λάβουν χώρα, αλλά σας επιτρέπουν να αναιρέσετε μόνο τη συνολική ενέργεια παρά τα ατομικά στοιχεία. Για παράδειγμα, το έξυπνο ψαλίδι απαιτεί από εσάς να δημιουργήσετε ένα κλειστό μονοπάτι πατώντας σε πολλαπλά σημεία της εικόνας και έπειτα να πατήσετε στο μονοπάτι για να δημιουργήσετε μια επιλογή. Δεν μπορείτε να αναιρέσετε τα ατομικά πατήματα: η αναίρεση αφού τελειώσετε σας πηγαίνει πίσω στο σημείο εκκίνησης. Ένα άλλο παράδειγμα, όταν δουλεύετε με το εργαλείο κειμένου, δεν μπορείτε να αναιρέσετε ατομικά γράμματα, γραμματοσειρές, αλλαγές κλ.: η αναίρεση αφού τελειώσετε, διώχνει τη νέα δημιουργημένη στρώση.

Φίλτρα και άλλες ενέργειες που εκτελούνται από πρόσθετα ή σενάρια, μπορούν να αναιρεθούν όπως οι ενέργειες που υλοποιούνται από τον πυρήνα του GIMP, αλλά αυτό απαιτεί ότι αυτά θα κάνουν σωστή χρήση των λειτουργιών αναίρεσης του GIMP. Εάν ο κώδικας δεν είναι σωστός ένα πρόσθετο μπορεί δυνητικά να καταστρέψει το ιστορικό αναιρέσεων, έτσι ώστε όχι μόνο το πρόσθετο αλλά επίσης και προηγούμενες ενέργειες δεν μπορούν πια να αναιρεθούν σωστά. Τα πρόσθετα και τα σενάρια που διανέμονται με το GIMP πιστεύεται ότι όλα έχουν εγκατασταθεί σωστά, αλλά προφανώς καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί για πρόσθετα που παίρνετε από άλλες πηγές. Επίσης, ακόμα κι αν ο κώδικας είναι σωστός, ακύρωση ενός προσθέτου όταν εκτελείτε μπορεί να καταστρέψει το ιστορικό αναιρέσεων, έτσι είναι καλύτερο να το αποφύγετε, εκτός και κάνατε κάτι τυχαία του οποίου οι συνέπειες πρόκειται να γίνουν πολύ βλαβερές.