16.8. Αναπαραγωγή

16.8.1. Επισκόπηση

Αυτό το πρόσθετο σας επιτρέπει να παίξετε μια κίνηση από εικόνα πολλαπλών στρώσεων (θα μπορούσε να αποθηκευτεί σε GIF, MNG ή ακόμα σε μορφή XCF), για δοκιμή του.

16.8.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΚίνησηΑναπαραγωγή…

16.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.423. Επιλογές φίλτρου «Αναπαραγωγή»

Επιλογές φίλτρου «Αναπαραγωγή»

Αυτός ο διάλογος έχει:

Προεπισκόπηση

Αυτή η προεπισκόπηση της κίνησης αυτόματα προσαρμόζεται στο μέγεθος πλαισίου. Ο αριθμός του εμφανιζόμενου πλαισίου φαίνεται κάτω από την προεπισκόπηση.

Κουμπιά

Τρία κουμπιά είναι διαθέσιμα:

Αναπαραγωγή/διακοπή

Αναπαραγωγή/διακοπή για αναπαραγωγή ή διακοπή της κίνησης.

Πίσω

Πίσω για επανεκκίνηση της κίνησης από την αρχή.

Βήμα

Βήμα για αναπαραγωγή της κίνησης βήμα-βήμα.