7.52. Στρώση στο μέγεθος της εικόνας

Η εντολή στρώση στο μέγεθος της εικόνας κλιμακώνει τα όρια της στρώσης για να ταιριάζουν στα όρια της εικόνας, χωρίς μετακίνηση των περιεχομένων της στρώσης σχετικά με την εικόνα.

7.52.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηπροσαρμογή στρώσης στο μέγεθος της εικόνας.