2.4. Διάφορα είδη Script-Fus

Υπάρχουν δύο είδη Script-Fus:

Αυτόνομα Script-Fus

Αυτά τα σενάρια δεν απαιτούν μια υπάρχουσα εικόνα. Συνήθως δημιουργούν οι ίδιες μια εικόνα. Στο παρελθόν υπήρχαν αρκετά σενάρια που παρέχονταν με το GIMP και ανήκαν σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα έμοιαζαν όλα ξεπερασμένα σε σύγκριση με τα σημερινά πρότυπα και δεν συντηρούνταν καλά. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν εγκαθίστανται πλέον στο GIMP 2.10.

Σε περίπτωση που θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτά τα σενάρια, εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα ως ξεχωριστές λήψεις που πρέπει να εγκαταστήσετε μόνοι σας. Τα σενάρια και άλλοι πόροι μπορούν να μεταφορτωθούν από εδώ.

Εικονοεξαρτώμενα Script-Fus

Στο παρελθόν υπήρχε ένα ειδικό μενού Script-Fu. Σήμερα τα περισσότερα σενάρια και πρόσθετα κατηγοριοποιούνται λογικά και προστίθενται στο μενού που μοιάζει πολύ με τη λειτουργία τους. Τα περισσότερα από τα σενάρια εμφανίζονται στο μενού Φίλτρα, αλλά υπάρχουν επίσης αρκετά στο μενού Χρώματα.

Ορισμένα σενάρια με συγκεκριμένες λειτουργίες εμφανίζονται σε άλλα μενού, π.χ. το σενάριο Νέο πινέλο (script-fu-paste-as-brush) είναι ενσωματωμένο στο μενού Επεξεργασία (ΕπεξεργασίαΕπικόλληση ως...Νέο πινέλο), που είναι πιο λογικό.

[Σημείωση] Σημείωση

Ορισμένα παλαιότερα σενάρια που δεν έχουν ενημερωθεί ενδέχεται να εξακολουθούν να εμφανίζονται σε ένα αποκλειστικό μενού Script-Fu ανώτατου επιπέδου.