2.4. Διάφορα είδη Script-Fus

Υπάρχουν δύο είδη Script-Fus:

Αυτόνομα Script-Fus

Παλιότερα οι αυτόνομες παραλλαγές ήταν στη γραμμή μενού εικόνων ΑρχείοΔημιουργίαΤύπος σεναρίου (δείτε την παρακάτω εικόνα).

Σχήμα 13.1. Script-Fus ανά κατηγορία

Script-Fus ανά κατηγορία

Εικονοεξαρτώμενα Script-Fus

Τα μενού έχουν αναδιοργανωθεί. Ένα νέο μενού χρωμάτων εμφανίζεται. Ομαδοποιεί μαζί όλα τα σενάρια που δουλεύουν σε χρώματα, π.χ. εργαλεία που ρυθμίζουν την απόχρωση, τον κορεσμό, τη φωτεινότητα..., φίλτρα...κλ. Το μενού φίλτρων και το μενού Script-Fu συγχωνεύτηκαν σε ένα μενού φίλτρων που οργανώθηκε σύμφωνα με τις νέες κατηγορίες. Τα εικονοεξαρτώμενα πρόσθετα και Script-Fus διασκορπίστηκαν στα μενού της εικόνας. Π.χ., το φίλτρο χρώμα στο άλφα είναι στο μενού χρωμάτων. Στην αρχή είναι αποπροσανατολιστικό, αλλά θα το συνηθίσετε επειδή είναι πιο λογικό.

Η παρακάτω εικόνα σας δείχνει που μπορείτε να τα βρείτε στο μενού της εικόνας.

Σχήμα 13.2. Πού θα βρείτε τα εικονοεξαρτώμενα σενάρια

Πού θα βρείτε τα εικονοεξαρτώμενα σενάρια