12.6. Αναζήτηση και εκτέλεση εντολής

Η Αναζήτηση και εκτέλεση εντολής εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου, όπου μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις εντολές που είναι διαθέσιμες στο GIMP, ακόμη και εκείνες που δεν αποτελούν μέρος του μενού. Είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να ξεκινήσετε μια εντολή εάν δεν ξέρετε πού ακριβώς να τη βρείτε.

12.6.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through HelpSearch and Run a Command.

12.6.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου

Σχήμα 16.276. Παράθυρο διαλόγου «Αναζήτηση και εκτέλεση εντολής»

Παράθυρο διαλόγου «Αναζήτηση και εκτέλεση εντολής»

Όταν δεν έχετε εισαγάγει ακόμα κείμενο αναζήτησης, αυτό το παράθυρο θα είναι κενό. Μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε, το GIMP θα εμφανίσει όλες τις εντολές που περιέχουν τη φράση αναζήτησης που εισαγάγατε.

Όταν δείτε την εντολή που αναζητάτε στον κατάλογο, μπορείτε να διπλοπατήσετε σε αυτήν την εντολή για να την ξεκινήσετε.