8.24. Εξαγωγή συστατικού

8.24.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.195. Με εφαρμοσμένη την εξαγωγή συστατικού

Με εφαρμοσμένη την εξαγωγή συστατικού

Αρχική εικόνα

Με εφαρμοσμένη την εξαγωγή συστατικού

Με εφαρμοσμένη την εντολή «Εξαγωγή συστατικού» με προκαθορισμένες επιλογές.


8.24.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή στο μενού παραθύρου εικόνας στο ΧρώματαΣυστατικάΕξαγωγή συστατικού….

8.24.3. Επιλογές

Σχήμα 16.196. Επιλογές εντολής «Εξαγωγή συστατικού»

Επιλογές εντολής «Εξαγωγή συστατικού»

Presets

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Συστατικό

Συστατικό προς εξαγωγή. Η προεπιλογή είναι κόκκινο RGB: όλα τα εικονοστοιχεία της στρώσης που έχουν το κόκκινο συστατικό στο χρώμα τους θα εξαχθούν για να δημιουργήσουν γκρίζα εικονοστοιχεία· η γκρίζα τιμή εικονοστοιχείου είναι αυτή του κόκκινου καναλιού (π.χ.τοa 153;70;17 RGB εικονοστοιχείο θα δώσει ένα γκρίζο εικονοστοιχείο 153;153;153).

Αντιστροφή

Αντιστροφή του εξαχθέντος συστατικού.

Γραμμική είσοδος

Χρησιμοποιήστε τη γραμμική είσοδο αντί για τη διορθωμένη γάμα.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

8.24.4. Χρησιμοποιώντας τηνεξαγωγή συστατικού

ΝΑΓΙΝΕΙ