8.24. Εξαγωγή συστατικού

8.24.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.192. Με εφαρμοσμένη την εξαγωγή συστατικού

Με εφαρμοσμένη την εξαγωγή συστατικού

Αρχική εικόνα

Με εφαρμοσμένη την εξαγωγή συστατικού

Με εφαρμοσμένη την εντολή «Εξαγωγή συστατικού» με προκαθορισμένες επιλογές.


8.24.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή στο μενού παραθύρου εικόνας στο ΧρώματαΣυστατικάΕξαγωγή συστατικού….

8.24.3. Επιλογές

Σχήμα 16.193. Επιλογές εντολής «Εξαγωγή συστατικού»

Επιλογές εντολής «Εξαγωγή συστατικού»

Προκαθορισμένα, Προεπισκόπηση, Διαίρεση προβολής

Αυτές οι επιλογές είναι κοινές στα φίλτρα που βασίζονται στο GEGL. Παρακαλούμε δείτε το Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Συστατικό

Συστατικό προς εξαγωγή. Η προεπιλογή είναι κόκκινο RGB: όλα τα εικονοστοιχεία της στρώσης που έχουν το κόκκινο συστατικό στο χρώμα τους θα εξαχθούν για να δημιουργήσουν γκρίζα εικονοστοιχεία· η γκρίζα τιμή εικονοστοιχείου είναι αυτή του κόκκινου καναλιού (π.χ.τοa 153;70;17 RGB εικονοστοιχείο θα δώσει ένα γκρίζο εικονοστοιχείο 153;153;153).

Αντιστροφή

Αντιστροφή του εξαχθέντος συστατικού.

Γραμμική είσοδος

Χρησιμοποιήστε τη γραμμική είσοδο αντί για τη διορθωμένη γάμα.

8.24.4. Χρησιμοποιώντας τηνεξαγωγή συστατικού

Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό;