14.20. Περιηγητής CML

14.20.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.367. Παράδειγμα για το φίλτρο «περιηγητή CML»

Παράδειγμα για το φίλτρο «περιηγητή CML»

Εφαρμογή φίλτρου «περιηγητή CML» με τις προεπιλεγμένες επιλογές


Αυτό το φίλτρο είναι ο βασιλιάς των φίλτρων δημιουργίας υφής. Είναι άκρως αποτελεσματικό αλλά πολύ περίπλοκο. Χρησιμοποιεί μια μαθηματική μέθοδο που ονομάζεται αυτόματη κυψελώδης [WKPD-CA].

14.20.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας μέσα από ΦίλτραΣχεδίασηΜοτίβοΠεριηγητής CML….

14.20.3. Επιλογές

14.20.3.1. Γενικές Επιλογές

Οι επιλογές φίλτρου κατανέμονται μεταξύ καρτελών Απόχρωσης, Κορεσμού, Τιμής, Προχωρημένο, Άλλα και Ποικίλες επιλογές. Μερικές επιπλέον επιλογές είναι διαθέσιμες. Θα περιγραφούν στην επόμενη ενότητα.

Προεπισκόπηση

Αυτό το φίλτρο προσφέρει μια προεπισκόπηση όπου μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων σας πριν εφαρμοστούν στην εικόνα.

Νέος σπόρος, Σταθερός σπόρος, Τυχαίος σπόρος

Το τυχαίο παίζει μεγάλο μέρος στη δημιουργία μοτίβων. Με αυτές τις επιλογές, μπορείτε να επηρεάσετε τον τρόπο που δημιουργείται το τυχαίο. Με κλικ στο κουμπί νέος σπόρος, μπορείτε να εξαναγκάσετε το τυχαίο να χρησιμοποιήσει μια νέα πηγή τυχαίου. Η προεπισκόπηση θα εμφανίσει το αποτέλεσμα. Ο σταθερός σπόρος επιτρέπει τη διατήρηση του ίδιου σπόρου και έτσι την αναπαραγωγή του ίδιου αποτελέσματος με το φίλτρο. Ο τυχαίος σπόρος δημιουργεί έναν τυχαίο σπόρο στην τύχη.

Άνοιγμα, Αποθήκευση

Με αυτά τα δύο κουμπιά εντολής μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μοτίβου σε ένα αρχείο και να τα πάρετε πίσω αργότερα.

14.20.3.2. Επιλογές φίλτρου «περιηγητή CML» (απόχρωση)

Σχήμα 17.368. Καρτέλα απόχρωσης

Καρτέλα απόχρωσης

Αυτό το φίλτρο δουλεύει στο χρωματικό πρότυπο HSV. Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές για απόχρωση.

Τύπος συνάρτησης

Σε αυτήν την πτυσσόμενη λίστα, μπορείτε να διαλέξετε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία της τρέχουσας στρώσης. Αυτές οι μέθοδοι είναι:

Διατήρηση τιμών εικόνας

Με αυτήν την επιλογή, οι τιμές απόχρωσης της εικόνας θα διατηρηθούν.

Διατήρηση πρώτης τιμής

Με αυτήν την επιλογή, το αρχικό χρώμα θα είναι το τυπικό κυανό.

Γέμισμα με την παράμετρο k

Η εμφάνιση του μοτίβου θα εξαρτηθεί από την k που θα ορίσετε αργότερα στις επιλογές.

Διάφορα f(k)

Δείτε παραπάνω, «γέμισμα με την παράμετρο k».

Συνάρτηση Δέλτα, Σταδιακή συνάρτηση δέλτα

// ΝΑ ΓΙΝΕΙ

συνάρτηση με βάση ημίτονο^p, ημίτονο^p, σταδιακά

Αυτές οι επιλογές δημιουργούν κυματώδη μοτίβα, όπως βόρειο σέλας ή πτυχές κουρτίνας.

Σύνθεση

Εδώ, αυτές οι επιλογές αφορούν απόχρωση. Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ πολλών συναρτήσεων και ένα βιβλίο θα μπορούσε να γεμίσει με αποτελέσματα όλων αυτών των συναρτήσεων. Παρακαλώ, πειραματιστείτε!

Διάφορες διευθετήσεις

Αυτή η πτυσσόμενη λίστα προσφέρει πολλές άλλες παραμέτρους. Επίσης ένα βιβλίο θα μπορούσε να είναι απαραίτητο να εξηγήσει όλες τις δυνατότητες αυτών των παραμέτρων.

Χρήση κυκλικής περιοχής

// ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Ρυθμός τροποποιήσεων

Με αυτό τον ολισθητή και το πλαίσιο εισόδου, μπορείτε να ορίσετε τροποποίηση αναλογίας από 0,0 μέχρι 1,0. Χαμηλή τιμή καταλήγει σε ένα γραμμικό μοτίβο.

Ευαισθησία περιβάλλοντος

Η τιμή είναι από 0,0 μέχρι 1,0

Απόσταση εξάπλωσης.

Απόσταση εξάπλωσης: από 2 μέχρι 10.

# των υποπεριοχών

Αριθμός των υποπεριοχών: από 1 μέχρι 10.

Συντελεστής ισχύος

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να επηρεάσετε τους τύπους συνάρτησης χρησιμοποιώντας την παράμετρο p. Τιμή από 0,0 μέχρι 10,0.

Παράμετρος k

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να επηρεάσετε τους τύπους συνάρτησης χρησιμοποιώντας την παράμετρο k. Τιμή από 0,0 μέχρι 10,0.

Κάτω όριο

Ορισμός χαμηλότερου ορίου της απόχρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για υπολογισμό. Οι τιμές ποικίλλουν από 0,0 μέχρι 1,0.

Άνω όριο

Ορισμός του ανώτερου ορίου της απόχρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για υπολογισμό. Οι τιμές ποικίλλουν από 0,0 μέχρι 1,0.

Σχεδίαση γραφήματος των ρυθμίσεων

Με κλικ σε αυτό το μεγάλο κουμπί, μπορείτε να ανοίξετε ένα παράθυρο που εμφανίζει το γράφημα των τρεχουσών ρυθμίσεων της απόχρωσης.

Σχήμα 17.369. Γράφημα συνάρτησης των τρεχουσών ρυθμίσεων

Γράφημα συνάρτησης των τρεχουσών ρυθμίσεων

14.20.3.3. Επιλογές φίλτρου «περιηγητή CML» (κορεσμός)

Σχήμα 17.370. Καρτέλα κορεσμού

Καρτέλα κορεσμού

Σε αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να ορίσετε πόσος κορεσμός του χρωματικού προτύπου HSV θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό μοτίβου.

Αυτές οι επιλογές είναι παρόμοιες με τις επιλογές καρτέλας απόχρωσης.

14.20.3.4. Επιλογές φίλτρου «περιηγητή CML» (τιμή)

Σχήμα 17.371. Καρτέλα τιμής

Καρτέλα τιμής

Σε αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να ορίσετε πώς η τιμή (φωτεινότητα) του χρωματικού προτύπου HSV θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό μοτίβου.

Αυτές οι επιλογές είναι παρόμοιες με τις επιλογές καρτέλας απόχρωσης.

14.20.3.5. Επιλογές φίλτρου «περιηγητή CML» (προχωρημένο)

Σχήμα 17.372. Καρτέλα προχωρημένο

Καρτέλα προχωρημένο

Αυτές οι ρυθμίσεις καρτελών εφαρμόζονται σε τρία κανάλια HSV.

Ευαισθησία καναλιού

// ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Λόγος μεταβολής

// ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Απόσταση μεταβολής

// ΝΑ ΓΙΝΕΙ

14.20.3.6. Επιλογές φίλτρου «περιηγητή CML» (άλλα)

Σχήμα 17.373. Καρτέλα άλλων

Καρτέλα άλλων

Σε αυτήν την καρτέλα, μπορείτε να βρείτε ποικίλες παραμέτρους σχετικά με την εμφάνιση εικόνας και τυχαία παρέμβαση.

Αρχική τιμή

// ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Κλιμάκωση εστίασης

// ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Μετατόπιση έναρξης

// ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Τυχαίος σπόρος

// ΝΑ ΓΙΝΕΙ

14.20.3.7. Επιλογές φίλτρου «περιηγητή CML» (ποικίλες επιλογές)

Σχήμα 17.374. Καρτέλα ποικίλων επιλογών

Καρτέλα ποικίλων επιλογών

Σε αυτήν την καρτέλα μπορείτε να βρείτε ποικίλες επιλογές σχετικά με την αντιγραφή και τη φόρτωση.

Ρυθμίσεις αντιγραφής

Αυτές οι επιλογές επιτρέπουν τη μεταφορά πληροφοριών από ένα κανάλι HSV σε ένα άλλο.

Ρυθμίσεις επιλεκτικής φόρτωσης

Με το κουμπί άνοιγμα αυτού του φίλτρου, μπορείτε να φορτώσετε προηγούμενες φορτωμένες ρυθμίσεις. Εάν δεν θέλετε να τις φορτώσετε όλες τους, μπορείτε να διαλέξετε μια πηγή και ένα κανάλι προορισμού εδώ.