4.7. Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα

4.7.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο θολώνει την εικόνα διατηρώντας τα άκρα. Είναι πολύ αποτελεσματικό στη μείωση του θορύβου διατηρώντας τα οξέα άκρα.

Δουλεύει συγκρίνοντας κάθε εικονοστοιχείο με τα γειτονικά του εικονοστοιχεία και το 1 ή τα 2 ζεύγη των συμμετρικών εικονοστοιχείων γύρω από το κέντρο.

4 συμμετρικά ζεύγη

4.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΒελτίωσηΣυμμετρική πλησιέστερου γείτονα….

4.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.37. Επιλογές φίλτρου «Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα»

Επιλογές φίλτρου «Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα»

Προεπιλογές, Προεπισκόπηση, Διαίρεση προβολής

Αυτές οι επιλογές είναι κοινές στα φίλτρα που βασίζονται στο GEGL. Παρακαλούμε δείτε το Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ακτίνα

Ακτίνα, σε εικονοστοιχεία, της τετράγωνης περιοχής εικονοστοιχείων. Το πλάτος και το ύψος αυτής της περιοχής είναι ακτίνα*2+1:

Ζεύγη

Μπορείτε να επιλέξετε 1 ή 2 ζεύγη: μεγαλύτερος αριθμός διατηρεί περισσότερο οξέα χαρακτηριστικά.

Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.

4.7.4. Παράδειγμα

Αριστερά: αρχική..............Δεξιά: με εφαρμοσμένο φίλτρο