4.7. Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα

4.7.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο θολώνει την εικόνα διατηρώντας τα άκρα. Είναι πολύ αποτελεσματικό στη μείωση του θορύβου διατηρώντας τα οξέα άκρα.

Δουλεύει συγκρίνοντας κάθε εικονοστοιχείο με τα γειτονικά του εικονοστοιχεία και το 1 ή τα 2 ζεύγη των συμμετρικών εικονοστοιχείων γύρω από το κέντρο.

4 συμμετρικά ζεύγη

4.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΒελτίωσηΣυμμετρική πλησιέστερου γείτονα….

4.7.3. Επιλογές

Σχήμα 17.37. Επιλογές φίλτρου “Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα”

Επιλογές φίλτρου Συμμετρική πλησιέστερου γείτονα

Προεπιλογές, Προεπισκόπηση, Διαίρεση προβολής

Αυτές οι επιλογές είναι κοινές στα φίλτρα που βασίζονται στο GEGL. Παρακαλούμε δείτε το Τμήμα 2, “Κοινά χαρακτηριστικά”.

Ακτίνα

Ακτίνα, σε εικονοστοιχεία, της τετράγωνης περιοχής εικονοστοιχείων. Το πλάτος και το ύψος αυτής της περιοχής είναι ακτίνα*2+1:

Ζεύγη

Μπορείτε να επιλέξετε 1 ή 2 ζεύγη: μεγαλύτερος αριθμός διατηρεί περισσότερο οξέα χαρακτηριστικά.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

4.7.4. Παράδειγμα

Αριστερά: αρχική..............Δεξιά: με εφαρμοσμένο φίλτρο