8.33. Επαναδιάταξη χρωματολογίου

Σχήμα 16.209. Το παράθυρο “Αναδιάταξη χρωματολογίου”

Το παράθυρο Αναδιάταξη χρωματολογίου

Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να αναδιοργανώσετε χρώματα στην παλέτα εικόνων από ευρετήριο. Δεν τροποποιεί την εικόνα. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε χρώματα. Για αυτό δείτε ο διάλογος παλέτας από ευρετήριο.

8.33.1. Ενεργοποίηση διαλόγου

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΧάρτηςΑναδιάταξη χρωματολογίου. Εάν η εικόνα σας δεν είναι από ευρετήριο, αυτή η εντολή είναι αχνή και απενεργοποιημένη.

8.33.2. Χρησιμοποιώντας το διάλογο “Αναδιάταξη χρωματολογίου”

Οι εξηγήσεις που παρέχονται στο παράθυρο διαλόγου είναι αρκετές: σύρσιμο και απόθεση χρωμάτων για αναδιάταξη του χρωματολογίου. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα χρώματα με ποικίλους τρόπους χρησιμοποιώντας το τοπικό αναδυόμενο μενού που παίρνετε με δεξί κλικ:

Σχήμα 16.210. Το αναδυόμενο μενού “Αναδιάταξη χρωματολογίου”

Το αναδυόμενο μενού Αναδιάταξη χρωματολογίου