3.20. Χρωματισμός επιλογής

Η εντολή Χρωματισμός επιλογής βάφει μια επιλογή στην εικόνα. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορείτε να βάψετε την επιλογή, είτε χρησιμοποιώντας εργαλείο ζωγραφικής ή χωρίς. Αυτό σημαίνει ότι ο χρωματισμός επιλογής, που τονίζεται στην εικόνα με διάστικτη γραμμή, μπορεί να χαραχτεί με πινελιά. Υπάρχουν ποικίλες επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το καθορισμό της εμφάνισης της πινελιάς.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο εάν η εικόνα έχει μια ενεργή επιλογή.

3.20.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπεξεργασίαΧρωματισμός επιλογής.

  • Μπορείτε επίσης να το προσπελάσετε από το Επεξεργασία επιλογής.

3.20.2. Ο διάλογος «Χρωματισμός επιλογής»

[Σημείωση] Σημείωση

Οι δυνατότητες για τις επιλογές πινελιάς και τα μονοπάτια πινελιάς είναι οι ίδιες. Μπορείτε να βρείτε την τεκμηρίωση για τις επιλογές στο πλαίσιο διαλόγου στην ενότητα Χρωματισμός μονοπατιού.