2. Χρήση σεναρίων Script-Fu

2.1. Script-Fu;

Script-Fu είναι ό,τι ο κόσμος των Windows θα αποκαλούσε "macros", αλλά τα Script-Fu είναι πιο ισχυρά. Τα Script-Fu βασίζονται σε μια γλώσσα διερμηνείας που λέγεται Scheme και δουλεύει χρησιμοποιώντας συναρτήσεις αναζήτησης στη βάση δεδομένων του GIMP. Μπορείτε να κάνετε κάθε είδους πράγματα με το Script-Fu, αλλά έναςσυνηθισμένος χρήστης του GIMP θα τα χρησιμοποιήσει πιθανόν για αυτοματοποίηση ενεργειών που:

  • Θέλετε να κάνετε συχνά.

  • Είναι πραγματικά περίπλοκες να γίνουν και δύσκολες να θυμόσαστε.

Να θυμόσαστε ότι μπορείτε να κάνετε πολλά με το Script-Fu. Τα σενάρια που έρχονται με το GIMP μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως μοντέλα για την εκμάθηση του Script-Fu, ή τουλάχιστον ως σκελετός και πηγή τροποποιήσεων, όταν κάνετε τα δικά σας σενάρια. Διαβάστε το μάθημα Script-Fu στην επόμενη ενότητα, εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς να κάνετε σενάρια.

Θα περιγράψουμε μερικά από τα πιο χρήσιμα σενάρια σε αυτό το κεφάλαιο, αλλά δεν θα τα καλύψουμε όλα. Υπάρχει απλά ένας πολύ μεγάλος αριθμός σεναρίων. Μερικά από τα σενάρια είναι επίσης πολύ απλά και δεν θα χρειαστείτε καμία τεκμηρίωση για να χρησιμοποιήσετε.

Το Script-Fu (μια διάλεκτος του Scheme) δεν είναι η μόνη διαθέσιμη γλώσσα σεναρίων για το GIMP. Αλλά το Script-Fu είναι η μόνη γλώσσα σεναρίων που είναι εγκατεστημένη από προεπιλογή.