6.26. Ισοπέδωση εικόνας

Η εντολή Ισοπέδωση εικόνας συγχωνεύει όλες τις στρώσεις της εικόνας σε μια μονή στρώση χωρίς κανάλι άλφα. Μετά την ισοπέδωση της εικόνας, έχει την ίδια εμφάνιση που είχε πριν. Η διαφορά είναι ότι όλα τα περιεχόμενα της εικόνας είναι σε μια μονή στρώση χωρίς διαφάνεια. Εάν υπάρχουν περιοχές που είναι διαφανείς μέσα από όλες τις στρώσεις της αρχικής εικόνας, το χρώμα παρασκηνίου είναι ορατό.

Αυτή η ενέργεια κάνει σημαντικές αλλαγές στη δομή της εικόνας. Είναι κανονικά αναγκαία μόνο όταν θα θέλατε να αποθηκεύσετε μια εικόνα σε μια μορφή που δεν υποστηρίζει στρώσεις ή διαφάνεια (ένα άλφα κανάλι).

6.26.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από ΕικόναΙσοπέδωση εικόνας.