5.5. Χρωματισμός μονοπατιού

Σχήμα 7.12. Χρωματισμός μονοπατιών

Χρωματισμός μονοπατιών

Τα τέσσερα μονοπάτια της πιο πάνω εικόνας, καθένα βαμμένο με διαφορετικό τρόπο.


Τα μονοπάτια δεν μεταβάλλουν την εμφάνιση των δεδομένων εικονοστοιχείου της εικόνας εκτός και βαφούν, χρησιμοποιώντας ΕπεξεργασίαΧρωματισμός μονοπατιού από το μενού εικόνας, ή από το μενού διαλόγου μονοπατιών δεξιοπατώντας, ή το πλήκτρο «Χρωματισμός μονοπατιού» στον διάλογο επιλογές εργαλείων για το εργαλείο Μονοπατιών.

Επιλέγοντας «Χρωματισμός μονοπατιού» με οποιοδήποτε τρόπο εμφανίζεται ένας διάλογος που επιτρέπει τον έλεγχο του τρόπου βαφής. Μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία μορφοποιήσεων γραμμών ή μπορείτε να βάψετε με οποιοδήποτε από τα εργαλεία ζωγραφικής, συμπεριλαμβάνοντας ασυνήθιστα εργαλεία, όπως εργαλείο κλωνοποίησης, το εργαλείο μουτζούρας, τη σβήστρα κλ.

Σχήμα 7.13. Ο διάλογος Χρωματισμός μονοπατιού

Ο διάλογος Χρωματισμός μονοπατιού

Μπορείτε παραπέρα να αυξήσετε το εύρος των αποτελεσμάτων βαφής, βάφοντας ένα μονοπάτι πολλές φορές ή χρησιμοποιώντας γραμμές ή πινέλα διαφορετικού πλάτους. Οι δυνατότητες για ενδιαφέροντα αποτελέσματα είναι απεριόριστες.