4.8. Επεξεργασία επιλογής

Η εντολή Επεξεργασία επιλογής εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία επιλογής». Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει την ενεργή επιλογή στην τρέχουσα εικόνα και σας δίνει εύκολα πρόσβαση σε εντολές σχετικές με την επιλογή. Δεν αποσκοπεί πραγματικά για επεξεργασία επιλογών άμεσα, αλλά εάν δουλεύετε σε μια επιλογή, είναι βολικό να έχετε τις εντολές επιλογής όλες μαζί, αφού είναι πιο εύκολο το κλικ σε ένα κουμπί παρά η αναζήτηση εντολών στο δέντρο εντολών της γραμμής μενού. Η «Επεξεργασία επιλογής» επίσης προσφέρει μερικές προχωρημένες επιλογές για την εντολή «Επιλογή σε μονοπάτι».

4.8.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΕπεξεργασία επιλογής.

4.8.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου «Επεξεργασία επιλογής»

Σχήμα 16.31. Το παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία επιλογής»

Το παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία επιλογής»

Τα κουμπιά

Το παράθυρο διαλόγου «Επεξεργασία επιλογής» έχει πολλά κουμπιά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εύκολη πρόσβαση στις εντολές επιλογής:

Το παράθυρο εμφάνισης

Στο παράθυρο εμφάνισης, οι επιλεγμένες περιοχές της εικόνας είναι λευκές, οι μη επιλεγμένες περιοχές είναι μαύρες και οι μερικώς επιλεγμένες περιοχές είναι αποχρώσεις του γκρι. Κλικ σε αυτό το παράθυρο δρα όπως η επιλογή κατά χρώμα. Δείτε το παράδειγμα πιο κάτω.

Σχήμα 16.32. Παράδειγμα κλικ στο παράθυρο εμφάνισης «Επεξεργασία επιλογής»

Παράδειγμα κλικ στο παράθυρο εμφάνισης «Επεξεργασία επιλογής»

Κλικ στην εμφάνιση παραθύρου «Επεξεργασία επιλογής» για «Επεξεργασία κατά χρώμα». Σημειώστε ότι αυτή η απεικόνιση θα μπορούσε εξίσου καλά να προβάλει την εμφάνιση του παραθύρου εμφάνισης «Επεξεργασίας επιλογής», όταν η «Επιλογή κατά χρώμα» χρησιμοποιείται στο παράθυρο εικόνας.


4.8.3. Ο διάλογος «Επιλογή σε προχωρημένες ρυθμίσεις μονοπατιού»

Σχήμα 16.33. Το παράθυρο διαλόγου «Προχωρημένες ρυθμίσεις»

Το παράθυρο διαλόγου «Προχωρημένες ρυθμίσεις»

Ο διάλογος «Επιλογή σε προχωρημένες ρυθμίσεις μονοπατιού», που παίρνετε με Shift κλικ στο κουμπί Επιλογή σε μονοπάτι, περιέχει έναν αριθμό επιλογών, τις περισσότερες από τις οποίες μπορείτε να ορίσετε με γραμμή ολισθητή ή πλαίσιο κειμένου. Υπάρχει επίσης ένα πλαίσιο ελέγχου. Αυτές οι επιλογές χρησιμοποιούνται κυρίως από προχωρημένους χρήστες. Είναι:

 • Ευθυγράμμιση κατωφλίου: Εάν δύο τελικά σημεία είναι πιο κοντά από αυτήν την τιμή, εξισώνονται.

 • κατώφλι γωνίας πάντοτε: εάν η καθοριζόμενη γωνία από ένα σημείο και τα προηγούμενα του και τα επόμενα του είναι μικρότερη από αυτό, είναι γωνία, ακόμα και αν είναι μες τα εικονοστοιχεία περίγυρου γωνίας του σημείου με μικρότερη γωνία.

 • περίγυρος γωνίας: Αριθμός σημείων που λαμβάνονται υπόψη όταν προσδιορίζεται εάν ένα σημείο είναι γωνία ή όχι.

 • γωνία κατωφλίου: Εάν ένα σημείο, τα προηγούμενα του και τα επόμενα του καθορίζουν μια γωνία πιο μικρή από αυτό, είναι γωνία.

 • Σφάλμα κατωφλίου: η ποσότητα σφάλματος στο οποίο μια προσαρμοσμένη spline[8] είναι απαράδεκτη. Εάν οποιοδήποτε εικονοστοιχείο είναι πέρα από αυτό από την προσαρμοσμένη καμπύλη, ο αλγόριθμος ξαναπροσπαθεί.

 • Περίγυρος εναλλακτικού φίλτρου: Ένας δεύτερος αριθμός γειτονικών σημείων για εξέταση όταν φιλτράρετε.

 • Έψιλον φίλτρο: εάν οι γωνίες μεταξύ των διανυσμάτων που παράγονται από σημείαΠερίγυρου φίλτρου και Περίγυρου εναλλακτικού φίλτρου διαφέρουν περισσότερο από αυτό, χρησιμοποιήστε αυτό από το Περίγυρος εναλλακτικού φίλτρου.

 • Μέτρηση επαναλήψεων φίλτρου: Ο αριθμός των φορών για εξομάλυνση των αρχικών σημείων δεδομένων. Αύξηση αυτού του αριθμού δραματικά, σε 50 ή περίπου, μπορεί να παράξει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά εάν οποιαδήποτε σημεία που «έπρεπε» να είναι γωνίες δεν βρέθηκαν, η καμπύλη πηγαίνει τρελά γύρω από αυτό το σημείο.

 • Ποσοστό φίλτρου: για δημιουργία του νέου σημείου, χρησιμοποιήστε το παλιό σημείο συν τόσες φορές τα γειτονικά.

 • Δευτερογενής περίγυρος φίλτρου: Ο αριθμός των γειτονικών σημείων για εξέταση εάν σημεία του Περίγυρος φίλτρου καθορίζουν ευθεία γραμμή.

 • Περίγυρος φίλτρου: Ο αριθμός των γειτονικών σημείων για εξέταση όταν φιλτράρετε.

 • Διατήρηση γονάτων: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου λέει εάν αφαιρεθούν σημεία από «γόνατο» ή όχι μετά την εύρεση του περιγράμματος.

 • Κατώφλι γραμμής αναστροφής: Εάν μια spline είναι πιο κοντά σε μια ευθεία γραμμή παρά σε αυτήν την τιμή, παραμένει ευθεία γραμμή, ακόμα κι αν αλλιώς θα άλλαζε πίσω σε καμπύλη. Αυτό βαραίνει υπέρ του τετράγωνου του μήκους καμπύλης, για να μπορούν οι μικρότερες καμπύλες να επανέλθουν.

 • Κατώφλι γραμμής: Πόσα εικονοστοιχεία (κατά μέσο όρο) μια spline μπορεί να εκτρέψει από γραμμή που καθορίζεται από τα τελικά της σημεία, πριν μετατραπεί σε ευθεία γραμμή.

 • Βελτίωση νέας παραμετροποίησης: Εάν η νέα παραμετροποίηση δεν βελτιώνει την προσαρμογή κατά αυτό το ποσοστό, ο αλγόριθμος σταματά να το κάνει.

 • Κατώφλι νέων παραμέτρων: Η ποσότητα σφάλματος στην οποία είναι άστοχο να έχουμε νέες παραμέτρους. Αυτό συμβαίνει, π.χ., όταν ο αλγόριθμος προσπαθεί να ταιριάξει το περίγραμμα του εξωτερικού ενός «O» με μια μοναδική spline. Το αρχικό ταίριασμα δεν είναι αρκετά καλό για τη βελτίωση της επανάληψης Newton-Raphson. Ίσως είναι καλύτερη η ανίχνευση των περιπτώσεων όπου ο αλγόριθμος δεν βρίσκει γωνίες.

 • Αναζήτηση υποδιαίρεσης: Ποσοστό της καμπύλης μακριά από το χειρότερο σημείο για αναζήτηση καλύτερης θέσης υποδιαίρεσης.

 • Περιβάλλον υποδιαίρεσης: Ο αριθμός των σημείων για εξέταση όταν αποφασίζετε εάν ένα δοσμένο σημείο είναι μια καλύτερη θέση για υποδιαίρεση.

 • Κατώφλι υποδιαίρεσης: Πόσα εικονοστοιχεία ένα σημείο μπορεί να εκτρέψει από μια ευθεία γραμμή και να θεωρείται ακόμα καλύτερη θέση για υποδιαίρεση.

 • Περιβάλλον εφαπτομένης: Ο αριθμός των σημείων για αναζήτηση σε κάθε πλευρά σημείου, όταν υπολογίζεται η προσέγγιση στην εφαπτομένη σε αυτό το σημείο.[8] «Spline» είναι ένας μαθηματικός όρος για μια συνάρτηση που καθορίζει μια καμπύλη χρησιμοποιώντας μια σειρά από σημεία ελέγχου, όπως η καμπύλη Bézier.

Δείτε Wikipedia για περισσότερες πληροφορίες.