3.7. Πινέλο

Σχήμα 14.76. Πινέλο

Πινέλο

Το εργαλείο πινέλου ζωγραφίζει ασαφείς πινελιές πινέλου. Όλες οι πινελιές αποδίδονται χρησιμοποιώντας το τρέχον πινέλο.

3.7.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

  • Το εργαλείο μολυβιού μπορεί να κληθεί με την ακόλουθη σειρά από το μενού εικόνας: ΕργαλείαΕργαλεία ζωγραφικήςΜολύβι.

  • Το εργαλείο μπορεί επίσης να κληθεί με κλικ στο εικονίδιο εργαλείου:

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου P.

3.7.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Ctrl

Αυτό το πλήκτρο αλλάζει το πινέλο σε επιλογέα χρώματος.

Μετατόπιση

Αυτό το πλήκτρο τοποθετεί το εργαλείο μολυβιού σε κατάσταση ευθείας γραμμής. Με πατημένο το Shift ενώ πατάτε κουμπί1 θα δημιουργήσει μια ευθεία γραμμή. Διαδοχικά κλικ θα συνεχίσουν τη χάραξη ευθειών γραμμών που προέρχονται από το άκρο της τελευταίας γραμμής.

3.7.3. Επιλογές

Σχήμα 14.77. Επιλογές εργαλείου πινέλου

Επιλογές εργαλείου πινέλου

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Κατάσταση; Αδιαφάνεια; Πινέλο; Μέγεθος; Αναλογία διαστάσεων; Γωνία; Απόσταση; Σκληρότητα; Δυναμική; Επιλογές δυναμικής; Εφαρμογή τρέμουλου; Ομαλή πινελιά; Κλείδωμα μεγέθους πινέλου στην προβολή; Αυξητικός
Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.