11.3. Σκίτσο

11.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.201. Παράδειγμα για το φίλτρο «σκίτσο»

Παράδειγμα για το φίλτρο «σκίτσο»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «σκίτσο»

Εφαρμογή φίλτρου «σκίτσου»


Το φίλτρο κινούμενου σχεδίου τροποποιεί την ενεργή στρώση ή επιλογή έτσι ώστε να φαίνεται σαν κινούμενο σχέδιο. Το αποτέλεσμα του είναι παρόμοιο με σχέδιο μαύρης πένας τσόχας που ακολουθείται με σκιά με χρώμα. Αυτό πετυχαίνεται σκοτεινιάζοντας περιοχές που είναι ήδη σαφώς πιο σκοτεινές από τη γειτονιά τους.

11.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΣκίτσο….

11.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.202. Επιλογές φίλτρου «σκίτσων»

Επιλογές φίλτρου «σκίτσων»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ακτίνα μάσκας

Αυτή η παράμετρος ελέγχει το μέγεθος των περιοχών με τις οποίες δουλεύει το φίλτρο. Μεγάλες τιμές καταλήγουν σε πολύ χοντρές μαύρες περιοχές και πολύ λιγότερη λεπτομέρεια στην τελική εικόνα. Μικρές τιμές καταλήγουν σε πιο λεπτές πινελιές πένας και διατήρηση περισσότερων λεπτομερειών.

Ποσοστό μαύρου

Αυτή η παράμετρος ελέγχει την ποσότητα του προστιθέμενου μαύρου χρώματος στην εικόνα. Μικρές τιμές κάνουν την ανάμειξη από χρωματικές περιοχές σε μαυρισμένες περιοχές πιο μαλακές και τις ίδιες τις σκοτεινές γραμμές πιο λεπτές και λιγότερο σημαντικές. Μεγαλύτερες τιμές κάνουν τις γραμμές πιο χοντρές, πιο σκοτεινές και πιο απότομες. Η μέγιστη τιμή κάνει τις γραμμές οδοντωτές. Τα βέλτιστα, πιο φυσικά αποτελέσματα πετυχαίνονται συνήθως με μια ενδιάμεση τιμή.