2. Δημιουργία νέων αρχείων

Χρησιμοποιήστε ΑρχείοΝέο για να ανοίξετε το διάλογο Δημιουργία μιας νέας εικόνας. Τροποποιήστε το αρχικό πλάτος και ύψος του αρχείου ή χρησιμοποιείστε τις προκαθορισμένες τιμές και έπειτα δημιουργήστε ένα αρχείο νέας εικόνας. Περισσότερες πληροφορίες για το διάλογο Δημιουργία μιας νέας εικόνας μπορεί να βρεθούν στο Τμήμα 2.2, «Νέο…».