8.29. Το υπομενού «Αποκορεσμός»

Σχήμα 16.207. Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού «Συστατικά»

Το υπομενού Αποκορεσμός περιέχει λειτουργίες που μετατρέπουν μια εικόνα σε αναπαράσταση κλίμακας του γκρι, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους.

8.29.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΑποκορεσμός.