8.55. Κατώφλι

The Threshold filter transforms the current layer or the selection into a black and white image, where white pixels represent the pixels of the image where the value for the chosen Channel is in the threshold range, and black pixels represent pixels with a value outside the threshold range.

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για βελτιστοποίηση ασπρόμαυρης εικόνας (ένα σαρωμένο κείμενο για παράδειγμα) ή δημιουργία μασκών επιλογής.

[Σημείωση] Σημείωση

As this filter creates a black and white image, the anti-aliasing of the original image disappears. If this poses a problem, use the Levels tool instead.

8.55.1. Activating the filter

There are different possibilities to activate this:

 • You can access it from the image menu through ColorsThreshold…,

 • or by clicking the icon in the Toolbox if Threshold has been enabled as a tool (which is disabled by default). For this, please refer to Τμήμα 1.13, «Εργαλειοθήκη».

8.55.2. Επιλογές

Σχήμα 16.251. Threshold filter dialog

Threshold filter dialog

Προεπιλογές

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Κανάλι

This allows you to select which channel(s) will be used to apply the Threshold. The default is Value, which will use all color channels, but you can also choose to use a single channel: Red, Green, Blue and Alpha (only available when the layer has an alpha channel), Luminance, or RGB.

Linear Histogram, Logarithmic Histogram

These two buttons to the right of the Channel selection let you choose the type of histogram shown.

Περιοχή κατωφλίου

The Threshold tool provides a visual graph, a histogram, of the intensity value of the active layer or selection. You can set the threshold range either using the minimum and maximum input boxes, or by clicking and dragging on the graph. It allows you to select a part of the image with some intensity from a background with another intensity. Pixels inside the range are white, and the others are black. Adjust the range to get the selection you want in white on black background. The Auto button can be used to automatically adjust the threshold.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

8.55.3. Χρήση κατωφλίου και γρήγορης μάσκας για δημιουργία μάσκας επιλογής

That's not always the case, but an element you want to extract from an image can stand out well against the background. In this case, you can use the Threshold tool to select this element as a whole. Grokking the GIMP described a method based on a channel mask, but now, using the Quick mask is easier.

 1. First start decomposing your image into its RGB and HSV components by using the Decompose filter. A new grayscale image is created and the components are displayed as layers in the Layer dialog. These layers come with a thumbnail but it is too small for an easy study. You can, of course, increase the size of this preview with the dialog menu (the small triangular button), but playing with the «eyes» is more simple to display the wanted layer in the decompose image. Select the layer that isolates the element the best.

  Σχήμα 16.252. Η αρχική εικόνα, η αποσυνθεμένη εικόνα και ο διάλογος στρώσης της

  Η αρχική εικόνα, η αποσυνθεμένη εικόνα και ο διάλογος στρώσης της
  Η αρχική εικόνα, η αποσυνθεμένη εικόνα και ο διάλογος στρώσης της
  Η αρχική εικόνα, η αποσυνθεμένη εικόνα και ο διάλογος στρώσης της

 2. Κλήση του εργαλείου κατωφλίου από την αποσυνθεμένη εικόνα. Μετακίνηση του μαύρου δρομέα, προσαρμογή του κατωφλίου για καλύτερη απομόνωση του στοιχείου προς εξαγωγή. Αυτό προφανώς δεν θα είναι τέλειο: θα βελτιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα με τη μάσκα επιλογής που πρόκειται να δημιουργήσουμε.

  [Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή στρώση όταν καλείται το εργαλείο κατωφλίου: όταν ανοίγει, δεν μπορείτε να αλλάξετε σε άλλη στρώση.

  Σχήμα 16.253. Η επιλεγμένη στρώση μετά την προσαρμογή κατωφλίου

  Η επιλεγμένη στρώση μετά την προσαρμογή κατωφλίου

  Έχουμε το άριστο περίγραμμα για τα λουλούδια μας. Υπάρχουν πολλά κόκκινα αντικείμενα που πρέπει να αφαιρέσουμε.


 3. Βεβαιωθείτε ότι η εμφάνιση εικόνας της επιλεγμένης στρώσης είναι ενεργή και αντιγράψτε την στο πρόχειρο με Ctrl+C.

 4. Τώρα, κάντε την αρχική εικόνα ενεργή. Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορη μάσκα στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου εικόνας: η εικόνα καλύπτεται με μια κόκκινη (προεπιλογή) ημιδιαφανή μάσκα. Αυτό το κόκκινο χρώμα δεν ταιριάζει καλά στην εικόνα μας με πολύ κόκκινο: μεταβείτε στον διάλογο καναλιών, ενεργοποιήστε το κανάλι «Γρήγορη μάσκα» και αλλάξτε αυτό το χρώμα με το Επεξεργασία γνωρισμάτων καναλιού. Επιστρέψτε στην αρχική εικόνα. Πατήστε Ctrl+V για να επικολλήσετε την προηγουμένως αντιγραμμένη στρώση.

  Σχήμα 16.254. Η μάσκα

  Η μάσκα

 5. Ιδού. Η μάσκα επιλογής σας είναι έτοιμη: μπορείτε να βελτιώσετε την επιλογή ως συνήθως. Όταν η επιλογή είναι έτοιμη, απενεργοποιήστε τη γρήγορη μάσκα πατώντας ξανά το πλήκτρο της: θα δείτε τις διακεκομμένες γραμμές γύρω από την επιλογή.

  Σχήμα 16.255. Το αποτέλεσμα

  Το αποτέλεσμα
  Το αποτέλεσμα

  Χρησιμοποιούμε την εστίαση για εργασία σε επίπεδο εικονοστοιχείου, το λάσο για αφαίρεση μεγάλων ανεπιθύμητων περιοχών, το μολύβι (για λήψη σκληρών ορίων), το μαύρο χρώμα για αφαίρεση επιλεγμένων περιοχών, το άσπρο χρώμα για προσθήκη επιλεγμένων περιοχών, ειδικά για στέλεχος.