11.2. Εφαρμογή καμβά

11.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.199. Παράδειγμα για φίλτρο «εφαρμογή καμβά»

Παράδειγμα για φίλτρο «εφαρμογή καμβά»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για φίλτρο «εφαρμογή καμβά»

Εφαρμογή φίλτρου «εφαρμογή καμβά»


Αυτό το φίλτρο εφαρμόζει ένα εφέ παρόμοιο με καμβά στην τρέχουσα στρώση ή επιλογή. Δίνει υφή στην εικόνα σαν να ήταν ένας καμβάς καλλιτέχνη.

11.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΕφαρμογή καμβά….

11.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.200. Επιλογές «εφαρμογή καμβά»

Επιλογές «εφαρμογή καμβά»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κατεύθυνση

Η κατεύθυνση ορίζει την αρχική κατεύθυνση της απόδοσης καμβά. Μπορείτε επίσης να θεωρήσετε ότι αυτή η επιλογή δίνει τη θέση της πηγής φωτός που φωτίζει τον καμβά.

Βάθος

Ο ολισθητής βάθους ελέγχει το φαινομενικό βάθος του αποδιδόμενου εφέ καμβά από 1 (πολύ επίπεδο) μέχρι 50 (πολύ βαθύ).