12. Φίλτρα διακόσμησης

12.1. Εισαγωγή

Αυτά τα φίλτρα είναι εικονοεξαρτώμενα σενάρια Script-Fu. Δημιουργούν διακοσμητικά περιγράμματα και μερικά από αυτά προσθέτουν μερικά ωραία ειδικά εφέ στην εικόνα.