8.9. Φωτεινότητα (Brightness)-Αντίθεση

Το εργαλείο φωτεινότητας (Brightness)-αντίθεσης ρυθμίζει τα επίπεδα φωτεινότητας (brightness) και αντίθεσης για την ενεργή στρώση ή επιλογή. Αυτό το εργαλείο είναι εύχρηστο, αλλά σχετικά μη προχωρημένο. Τα εργαλεία επιπέδων και καμπύλης επιτρέπουν τη δημιουργία των ίδιων τύπων ρυθμίσεων, αλλά δίνουν επίσης τη δυνατότητα διαφορετικής μεταχείρισης των φωτεινών από τα πιο σκοτεινά χρώματα. Μιλώντας γενικά, το εργαλείο αυτό είναι θαυμάσιο στην εκτέλεση μιας "γρήγορης και βρόμικης" ρύθμισης σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά εάν η εικόνα είναι σημαντική και θέλετε να φαίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη, θα θελήσετε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα άλλα εργαλεία.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Besides using the sliders you can also adjust the settings by clicking the mouse inside the image, and dragging while keeping the left mouse button down. Moving the mouse vertically changes the brightness; moving horizontally changes the contrast. When you are satisfied with the result, you can either press the OK button on the dialog, or press the Return key on your keyboard.

[Σημείωση] Σημείωση

Since GIMP 2.10, the Brightness-Contrast tool also works on indexed layers.

8.9.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να πάρετε αυτό το εργαλείο με δύο τρόπους:

  • Στη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΦωτεινότητα (Brightness)-Αντίθεση….

  • Πατώντας το εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη, εάν αυτό το εργαλείο έχει εγκατασταθεί εκεί. Για αυτό, παρακαλούμε δείτε Τμήμα 1.13, «Εργαλειοθήκη».

8.9.2. Επιλογές

Σχήμα 16.157. Διάλογος επιλογών φωτεινότητας (Brightness)-αντίθεσης

Διάλογος επιλογών φωτεινότητας (Brightness)-αντίθεσης

Προεπιλογές

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Φωτεινότητα (Brightness)

Αυτός ο ολισθητής ορίζει μια αρνητική τιμή (για σκούρο) ή θετική (για άνοιγμα) της φωτεινότητας (brightness), μειώνοντας ή αυξάνοντας τους λαμπερούς τόνους.

Αντίθεση

Αυτός ο ολισθητής ορίζει μια αρνητική τιμή (για μείωση) ή θετική (για αύξηση) της αντίθεσης.

Επεξεργασία αυτών των ρυθμίσεων ως επιπέδων

Για διευκόλυνση της εργασίας σας, αυτό το πλήκτρο επιτρέπει τη μετάβαση στο εργαλείο Στάθμες με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».