8.9. Φωτεινότητα (Brightness)-Αντίθεση

Το εργαλείο φωτεινότητας (Brightness)-αντίθεσης ρυθμίζει τα επίπεδα φωτεινότητας (brightness) και αντίθεσης για την ενεργή στρώση ή επιλογή. Αυτό το εργαλείο είναι εύχρηστο, αλλά σχετικά μη προχωρημένο. Τα εργαλεία επιπέδων και καμπύλης επιτρέπουν τη δημιουργία των ίδιων τύπων ρυθμίσεων, αλλά επίσης δίνουν τη δυνατότητα διαφορετικής μεταχείρισης των φωτεινών από τα πιο σκοτεινά χρώματα. Μιλώντας γενικά, το εργαλείο αυτό είναι θαυμάσιο στην εκτέλεση μιας "γρήγορης και βρόμικης" ρύθμισης σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά εάν η εικόνα είναι σημαντική και θέλετε να φαίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη, θα χρησιμοποιήσετε ένα από τα άλλα εργαλεία.

Στο GIMP 2.4, ένας νέος τρόπος λειτουργίας αυτού του εργαλείου προστέθηκε: πατώντας το ποντίκι μες την εικόνα και σύροντας ενώ το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού παραμένει πατημένο. Μετακινώντας το ποντίκι κάθετα αλλάζει η φωτεινότητα (brightness)· μετακινώντας οριζόντια αλλάζει η αντίθεση. Όταν φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορείτε είτε να πατήσετε το πλήκτρο Εντάξει στον διάλογο, ή να πατήσετε το πλήκτρο εισαγωγή (Return) στο πληκτρολόγιο σας.

[Σημείωση] Σημείωση

Πριν το GIMP-2.10, η φωτεινότητα (Brightness)-Αντίθεση δεν δούλευε σε στρώσεις από ευρετήριο. Τώρα αυτό είναι δυνατό.

8.9.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να πάρετε αυτό το εργαλείο με δύο τρόπους:

  • Στο μενού εικόνας μέσα από ΧρώματαΦωτεινότητα (Brightness)-Αντίθεση….

  • Πατώντας το εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη, εάν αυτό το εργαλείο έχει εγκατασταθεί εκεί. Για αυτό, παρακαλούμε δείτε Τμήμα 1.11, «Εργαλειοθήκη».

8.9.2. Επιλογές

Σχήμα 16.155. Διάλογος επιλογών φωτεινότητας (Brightness)-αντίθεσης

Διάλογος επιλογών φωτεινότητας (Brightness)-αντίθεσης

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1, «Εισαγωγή στο μενού «Χρώματα»».

Φωτεινότητα (Brightness)

Αυτός ο ολισθητής ορίζει μια αρνητική τιμή (για σκούρο) ή θετική (για άνοιγμα) της φωτεινότητας (brightness), μειώνοντας ή αυξάνοντας τους λαμπερούς τόνους.

Αντίθεση

Αυτός ο ολισθητής ορίζει μια αρνητική τιμή (για μείωση) ή θετική (για αύξηση) της αντίθεσης.

Επεξεργασία αυτών των ρυθμίσεων ως επιπέδων

Για διευκόλυνση της εργασίας σας, αυτό το πλήκτρο επιτρέπει τη μετάβαση στο εργαλείο Στάθμες με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1, «Εισαγωγή στο μενού «Χρώματα»».