6. Φίλτρα φωτός και σκιάς

Σχήμα 17.101. Το μενού φίλτρων φωτός και σκιάς

Το μενού φίλτρων φωτός και σκιάς

6.1. Εισαγωγή

Εδώ θα βρείτε δύο ομάδες φίλτρων:

  • για τα φίλτρα εφέ φωτός , που αποδίδουν πολλά εφέ φωτισμού της εικόνας.

  • για φίλτρα εφέ σκιάς, που δημιουργούν διάφορα είδη σκιών.