5.4. Χάραξη

5.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.58. Παράδειγμα για το φίλτρο «χάραξης»

Παράδειγμα για το φίλτρο «χάραξης»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «χάραξης»

Εφαρμογή «χάραξης»


Αυτό το φίλτρο παράγει ένα αποτέλεσμα χάραξης: η εικόνα μετατρέπεται σε ασπρόμαυρη και μερικές οριζόντιες γραμμές μεταβλητού ύψους σχεδιάζονται ανάλογα με την τιμή των υποκείμενων εικονοστοιχείων. Το τελικό αποτέλεσμα θυμίζει της χαράξεις που βρίσκονται σε νομίσματα και εικόνες παλιού βιβλίου.

[Σημείωση] Σημείωση

Το φίλτρο «χάραξης» δρα μόνο σε αιωρούμενες επιλογές και στρώσεις με κανάλι άλφα. Εάν η ενεργή στρώση δεν έχει κανάλι άλφα παρακαλώ προσθέστε το πρώτα.

5.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΧάραξη….

5.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.59. Επιλογές «χάραξης»

Επιλογές «χάραξης»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ύψος

Αυτή η επιλογή καθορίζει το ύψος των γραμμών χάραξης. Η τιμή είναι από 2 μέχρι 16.

Όριο πλάτους γραμμής

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί λεπτές γραμμές δεν σχεδιάζονται σε περιοχές γειτονικού χρώματος. Δείτε την παρακάτω απεικόνιση για ένα παράδειγμα του αποτελέσματος αυτής της επιλογής.

Σχήμα 17.60. Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής ορίου πλάτους γραμμής

Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής ορίου πλάτους γραμμής

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής ορίου πλάτους γραμμής

Ενεργοποιημένη η επιλογή ορίου πλάτους γραμμής

Παράδειγμα αποτελέσματος της επιλογής ορίου πλάτους γραμμής

Απενεργοποιημένη η επιλογή ορίου πλάτους γραμμής