6.8. Πίπτουσα σκιά

6.8.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.131. Παράδειγμα για το φίλτρο «πίπτουσα σκιά»

Παράδειγμα για το φίλτρο «πίπτουσα σκιά»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «πίπτουσα σκιά»

Χρησιμοποιώντας το GEGL «Πίπτουσα σκιά»


Με αυτό το φίλτρο GEGL μπορείτε να προσθέσετε πίπτουσα σκιά σε μια εικόνα, μια επιλογή ή κείμενο. Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα, τη θέση και το μέγεθος της σκιάς.

6.8.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

You can find this filter in the image menu through FiltersLight and ShadowDrop Shadow….

Αυτό το φίλτρο είναι κανονικά απενεργοποιημένο. Πρέπει να προσθέσετε ένα κανάλι άλφα στην εικόνα σας για να το χρησιμοποιήσετε.

6.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.132. Επιλογές φίλτρου «πίπτουσας σκιάς»

Επιλογές φίλτρου «πίπτουσας σκιάς»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Χ, Υ

Η στρώση που περιέχει την πίπτουσα σκιά θα μετακινηθεί οριζόντια κατά Χ εικονοστοιχεία, κάθετα κατά Υ εικονοστοιχεία. Έτσι, η αντιστάθμιση Χ και Υ καθορίζει πού θα τοποθετηθεί η σκιά σε σχέση με την εικόνα. Υψηλές τιμές κάνουν τη φανταστική πηγή του φωτός να φαίνεται σαν να είναι μακριά σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση και χαμηλές τιμές θα την κάνουν να φαίνεται πιο κοντά στην εικόνα.

Οι αντισταθμίσεις μπορεί να είναι αρνητικές, οδηγώντας σε μια σκιά στα αριστερά της επιλογής εάν η αντιστάθμιση Χ είναι μικρότερη από 0, ή πάνω από την επιλογή εάν η αντιστάθμιση Υ είναι μικρότερη από 0.

Από καθαρή περιέργεια, μπορείτε να δείτε τη στρώση πίπτουσας σκιάς καθαρά ορίζοντας ακτίνα θόλωσης 0 και μετακινώντας την πίπτουσα σκιά με Χ και Υ.

Ακτίνα θόλωσης

Μετά τη δημιουργία της σκιάς, μια θόλωση Γκάους με την καθορισμένη ακτίνα εφαρμόζεται στη στρώση σκιάς, με αποτέλεσμα στην ρεαλιστική εμφάνιση της σκιάς.

Grow shape

You can choose the shape that will be used to expand or contract the shadow. The choices should be self explanatory: Circle (default), Square, or Diamond.

Grow radius

The distance to expand the shadow before blurring. A negative value will contract the shadow instead.

Χρώμα

You can choose the color of the shadow here. Just click on the color swatch, and select a color when the color selector pops up, or use the eye-dropper to pick a color from the image.

Αδιαφάνεια

Αδιαφάνεια της σκιάς. Προεπιλογή το 0,500, αλλά μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη τιμή από 0 (πλήρης διαφάνεια) μέχρι 2,00 (πλήρης αδιαφάνεια) εδώ.

6.8.4. Χρησιμοποιώντας το φίλτρο πίπτουσας σκιάς

This GEGL Drop Shadow filter is surprising: if you apply the filter directly to the image as you do with the legacy filter, you get nothing, unless you have transparent areas in your image.

Για να πάρετε το ίδιο αποτέλεσμα όπως με το παλιό φίλτρο:

 1. Ανοίξτε την αρχική σας εικόνα.

 2. Ανοίξτε μια νέα εικόνα, λίγο πιο μεγάλη από την αρχική σας εικόνα, γεμάτη με διαφάνεια.

 3. Αντιγράψτε την αρχική σας εικόνα και επικολλήστε την στην νέα εικόνα. Δημιουργείται μια αιωρούμενη επιλογή στον διάλογο στρώσεων.

 4. Αγκυρώστε την αιωρούμενη επιλογή.

 5. Μενού/Στρώση/Περικοπή στο περιεχόμενο.

 6. Μενού/Στρώση/Μέγεθος ορίων στρώσης: ορίστε το μέγεθος στρώσης στο ίδιο μέγεθος με την εικόνα σας και γεμίστε με διαφάνεια· πατήστε στο πλήκτρο Κέντρο. Έπειτα πατήστε στο πλήκτρο Αυξομείωση.

 7. Ανοίξτε τον διάλογο πίπτουσας σκιάς: η πίπτουσα σκιά εμφανίζεται στην προεπισκόπηση στον καμβά. Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες τιμές επιλογών.

 8. Στο τέλος, προσθέστε μια νέα στρώση, με το ίδιο μέγεθος όπως η εικόνα και γεμίστε με το χρώμα που θέλετε να δώσετε στο παρασκήνιο. Μετακινήστε αυτήν τη στρώση στο τέλος της στοίβας στρώσεων.

 9. Πατήστε στο Εντάξει για να εφαρμόσετε το φίλτρο.

Εφαρμογή φίλτρου σε επιλογή:

 1. Ανοίξτε την αρχική σας εικόνα.

 2. Ανοίξτε μια νέα εικόνα, το ίδιο μέγεθος με την αρχική σας, γεμίστε με διαφάνεια.

 3. Δημιουργήστε την επιλογή

 4. Αντιγράψτε την επιλογή και επικολλήστε την στη νέα εικόνα. Δημιουργείται μια αιωρούμενη επιλογή στον διάλογο στρώσεων.

 5. Αγκυρώστε την αιωρούμενη επιλογή.

 6. Μενού/Στρώση/Περικοπή στο περιεχόμενο.

 7. Μενού/Στρώση/Στρώση στο μέγεθος της εικόνας (με διαφάνεια).

 8. Ανοίξτε τον διάλογο πίπτουσας σκιάς: η πίπτουσα σκιά εμφανίζεται στην προεπισκόπηση στον καμβά. Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες τιμές επιλογών.

 9. Στο τέλος, προσθέστε μια νέα στρώση, με το ίδιο μέγεθος όπως η εικόνα και γεμίστε με το χρώμα που θέλετε να δώσετε στο παρασκήνιο. Μετακινήστε αυτήν τη στρώση στο τέλος της στοίβας στρώσεων.

  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αρχική σας εικόνα ως παρασκήνιο: αναιρέστε την επιλογή, αντιγράψτε την εικόνα και επικολλήστε την ως νέα στρώση στη νέα εικόνα. Μετακινήστε τη νέα στρώση στο τέλος της στοίβας των στρώσεων.

 10. Πατήστε στο Εντάξει για να εφαρμόσετε το φίλτρο.

εφαρμογή φίλτρου σε κείμενο:

Η διαδικασία είναι πιο απλή στη δημιουργία πίπτουσας σκιάς από του κειμένου: δημιουργήστε το κείμενο και εφαρμόστε απευθείας το φίλτρο πίπτουσας σκιάς.