11.6. Ελαιοποίηση

11.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.210. Παράδειγμα για το φίλτρο «ελαιοποίηση»

Παράδειγμα για το φίλτρο «ελαιοποίηση»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «ελαιοποίηση»

Εφαρμογή φίλτρου «ελαιοποίησης»


Αυτό το φίλτρο κάνει την εικόνα να φαίνεται σαν μια ελαιογραφία. Το μέγεθος μάσκας ελέγχει την έξοδο: μια υψηλή τιμή δίνει στην εικόνα λιγότερη λεπτομέρεια, σαν να είχατε χρησιμοποιήσει ένα μεγαλύτερο πινέλο.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Το φίλτρο ιμπρεσιονιστής GIMP μπορεί να παράξει παρόμοια εφέ, αλλά επιτρέπει μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών.

11.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού εικόνας μέσα από ΦίλτραΚαλλιτεχνικάΕλαιοποίηση….

11.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.211. Επιλογές φίλτρου «ελαιοποίησης»

Επιλογές φίλτρου «ελαιοποίησης»

Προεπιλογές, προεπισκόπηση, διαίρεση προβολής
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Ακτίνα μάσκας

Η ακτίνα της μάσκας επιλέγει το μέγεθος της μάσκας πινέλου που χρησιμοποιείται για να βάψει την ελαιώδη απόδοση. Μεγαλύτερες τιμές εδώ παράγουν μια πιο ελαιώδη απόδοση.

Εκθέτης

Ο εκθέτης επιλέγει την πυκνότητα της μάσκας πινέλου που χρησιμοποιείται για βαφή της ελαιώδους απόδοσης.

Αριθμός εντάσεων

Μέγεθος του ιστογράμματος: προεπιλογή το 128. Η μείωση του αριθμού των εντάσεων καταλήγει σε απώλεια λεπτομερειών.

Κατάσταση έντασης

Χρήση των τιμών λαμπρότητας (luminance) εικονοστοιχείου: για έλεγχο.

Περικοπή

Το αποτέλεσμα αυτού του φίλτρου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αρχική εικόνα. Με την προεπιλεγμένη επιλογή Προσαρμογή, η στρώση θα αυξομειωθεί αυτόματα όσο χρειάζεται όταν εφαρμοστεί το φίλτρο. Με την επιλογή Περικοπή το αποτέλεσμα θα περικοπεί στο όριο της στρώσης.