7.50. Αντιστάθμιση

Η εντολή Αντιστάθμιση μετατοπίζει το περιεχόμενο της ενεργής στρώσης. Ο,τιδήποτε μετατοπισμένο έξω από τα όρια στρώσης περικόπτεται. Αυτή η εντολή εμφανίζει έναν διάλογο που επιτρέπει τον καθορισμό της μετατόπισης της στρώσης και πώς θα γεμίσει ο χώρος που αφέθηκε κενός με τη μετατόπιση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μοτίβων πλακιδίων.

7.50.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημετασχηματισμόςαντιστάθμιση,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+Ctrl+0.

7.50.2. Επιλογές της «Αντιστάθμισης»

Σχήμα 16.134. Ο διάλογος «αντιστάθμιση»

Ο διάλογος «αντιστάθμιση»

Προκαθορισμένα, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης

Αυτές οι επιλογές είναι κοινές σε διαλόγους βασισμένους στο GEGL. Παρακαλούμε, δείτε Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Αντιστάθμιση
Χ· Υ

Με αυτές τις δύο τιμές, καθορίζετε η μετατόπιση των περιεχομένων της στρώσης στην οριζόντια (Χ) και κάθετη (Υ) κατεύθυνση. Μπορείτε να εισάγετε τις αντισταθμίσεις στα πλαίσια κειμένου. Οι θετικές τιμές μετακινούν τη στρώση στα δεξιά και κάτω. Η προεπιλεγμένη μονάδα είναι εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να διαλέξετε μια διαφορετική μονάδα μέτρησης με το πτυσσόμενο μενού. Μια μονάδα «%» είναι μερικές φορές χρήσιμη.

Από το GIMP-2.10.12, μπορείτε με πάτημα και μεταφορά στον καμβά να μετακινήσετε τη στρώση.

Αντιστάθμιση κατά x/2, y/2

Με αυτό το κουμπί, μπορείτε αυτόματα να ορίσετε τις αντισταθμίσεις Χ και Υ έτσι ώστε τα περιεχόμενα να μετατοπίζονται κατά μισό ακριβώς πλάτος και μισό ύψος της εικόνας.

Συμπεριφορά ακμής

Μπορείτε να καθορίσετε έναν από τους τρεις τρόπους επεξεργασίας των περιοχών που αφήνονται κενές όταν τα περιεχόμενα της στρώσης μετατοπίζονται:

  • Αναδίπλωση γύρω: Ο κενός χώρος στη μια πλευρά της στρώσης γεμίζεται με ένα μέρος της στρώσης που μετατοπίζεται έξω από την άλλη πλευρά, έτσι κανένα περιεχόμενο δεν χάνεται.

  • Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου: Ο κενός χώρος γεμίζεται με το χρώμα παρασκηνίου, που εμφανίζεται στην περιοχή χρώματος της εργαλειοθήκης.

  • Make transparent: The empty space is made transparent. If the layer does not have an alpha channel, this choice is not available (grayed out).

7.50.3. Παραδείγματα

Σχήμα 16.135. Χρησιμοποιώντας «αντιστάθμιση» μαζί με «συμπεριφορές ακμής»

Χρησιμοποιώντας «αντιστάθμιση» μαζί με «συμπεριφορές ακμής»

Το αρχικό

Χρησιμοποιώντας «αντιστάθμιση» μαζί με «συμπεριφορές ακμής»

Υ = -40, αναδίπλωση

Χρησιμοποιώντας «αντιστάθμιση» μαζί με «συμπεριφορές ακμής»

Υ = -40, χρώμα παρασκηνίου

Χρησιμοποιώντας «αντιστάθμιση» μαζί με «συμπεριφορές ακμής»

Χ = 40, διαφανές


Σχήμα 16.136. Επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Αρχική

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο

«Αναδίπλωση γύρω από». Πατήστε το «Αντιστάθμιση κατά x/2, y/2»

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Κλιμάκωση προς τα κάτω ενός μοτίβου αντιγραφής-επικόλλησης επανειλημμένα.