2. Καταστάσεις στρώσεων

Το GIMP διαθέτει τριάντα οκτώ λειτουργίες στρώσεων, χωρισμένες σε επτά ομάδες: Κανονική, Φωτισμός, Σκοτείνιασμα, Αντίθεση, Αναστροφή, Συστατικά HSV και Συστατικά LCh. Εκτός από αυτές τις καταστάσεις στρώσεων, υπάρχουν και οι λεγόμενες παρωχημένες λειτουργίες στρώσης, οι οποίες χρησιμοποιούνταν πριν από το GIMP 2.10. Είναι ακόμα διαθέσιμες για λόγους συμβατότητας προς τα πίσω με αποθηκευμένες εικόνες από παλαιότερες εκδόσεις του GIMP, αλλά κανονικά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία νέων εικόνων.

Οι καταστάσεις στρώσεων ονομάζονται επίσης «καταστάσεις ανάμειξης». Η επιλογή μιας κατάστασης στρώσης αλλάζει την εμφάνιση της στρώσης, ή της εικόνας, με βάση τη στρώση ή τις στρώσεις κάτω από αυτή. Κάθε στρώση σε μια εικόνα μπορεί να έχει διαφορετική κατάσταση στρώσης. Τα αποτελέσματα αυτών των καταστάσεων στρώσης είναι αθροιστικά. Ωστόσο, η ρύθμιση της κατάστασης σε οτιδήποτε άλλο εκτός από την Κανονική για τη κάτω στρώση οποιασδήποτε ομάδας στρώσεων και της κάτω στρώσης της εικόνας δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

Μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση στρώσεων στο αναπτυσσόμενο μενού Καταστάσεων στο επάνω μέρος του Διαλόγου στρώσεων. Το GIMP χρησιμοποιεί τη λειτουργία στρώσεων για να καθορίσει τον τρόπο συνδυασμού κάθε εικονοστοιχείου της επάνω στρώσης με το εικονοστοιχείο στην ίδια θέση της από κάτω στρώσης.

[Σημείωση] Σημείωση

Όταν το ενεργό εργαλείο είναι ένα εργαλείο βαφής (ζωγραφικής), υπάρχει ένας πτυσσόμενος κατάλογος στις Επιλογές εργαλείων που περιέχει καταστάσεις που επηρεάζουν τα εργαλεία βαφής με παρόμοιο τρόπο με τις καταστάσεις στρώσεων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις ίδιες καταστάσεις για τη βαφή που είναι διαθέσιμες για τις στρώσεις, ενώ υπάρχουν και πρόσθετες καταστάσεις μόνο για τα εργαλεία βαφής. Ανατρέξτε στο Τμήμα 3.1.3, «Παραδείγματα κατάστασης ζωγραφικής».

Οι καταστάσεις στρώσεων επιτρέπουν πολύπλοκες αλλαγές χρώματος στην εικόνα. Χρησιμοποιούνται συχνά με μια νέα στρώση που λειτουργεί ως ένα είδος μάσκας. Για παράδειγμα, εάν τοποθετήσετε μια συμπαγή λευκή στρώση πάνω από μια εικόνα και ορίσετε την κατάσταση στρώσης της νέας στρώσης σε «Κορεσμός HSV», οι υποκείμενες ορατές στρώσεις θα εμφανίζονται σε αποχρώσεις του γκρι.

Σχήμα 8.8. Εικόνες που χρησιμοποιούνται για τα παραδείγματα κατάστασης στρώσης

Εικόνες που χρησιμοποιούνται για τα παραδείγματα κατάστασης στρώσης

Εικόνα παρασκηνίου (κάτω στρώση)

Εικόνες που χρησιμοποιούνται για τα παραδείγματα κατάστασης στρώσης

Μάσκα (επάνω στρώση)


Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν τα αποτελέσματα κάθε μιας από τις καταστάσεις στρώσης. Κάθε παράδειγμα θα περιγράφει επίσης την επίδραση της κατάστασης στρώσης.

Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα κάθε κατάστασης ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τα χρώματα στις στρώσεις, αυτές οι εικόνες μπορούν μόνο να σας δώσουν μια γενική ιδέα για το πώς λειτουργούν οι καταστάσεις. Σας ενθαρρύνουμε να τις δοκιμάσετε μόνοι σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε με δύο παρόμοιες στρώσεις, όπου η μία είναι αντίγραφο της άλλης, αλλά ελαφρώς τροποποιημένη (με θόλωση, μετακίνηση, περιστροφή, κλιμάκωση, αντιστροφή χρώματος κ.λπ.), και να δείτε τι συμβαίνει όταν αλλάζετε την κατάσταση στρώσης της επάνω στρώσης.

2.1. Κανονικές καταστάσεις στρώσεων

Η ομάδα «Κανονική» είναι λίγο λανθασμένη. Οι περισσότερες από τις καταστάσεις εκτός από την «Κανονική» είναι καταστάσεις Ακύρωσης.

Κανονικό

Σχήμα 8.9. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κανονική»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κανονική»

Η κορυφαία στρώση είναι σε αδιαφάνεια 50%.

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κανονική»

Με 100% αδιαφάνεια μόνο η κορυφαία στρώση εμφανίζεται όταν αναμιγνύεται με την «Κανονική», εκτός από τις περιοχές αδιαφάνειας.


Κανονική κατάσταση είναι η προκαθορισμένη κατάσταση στρώσης. Η επάνω στρώση καλύπτει τις αποκάτω στρώσεις. Εάν θέλετε να δείτε οτιδήποτε κάτω από την πάνω στρώση όταν χρησιμοποιείται αυτήν την κατάσταση, η στρώση πρέπει να έχει μερικές διαφανείς περιοχές.

Διάλυση

Σχήμα 8.10. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διάλυση»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διάλυση»

Η κορυφαία στρώση είναι σε αδιαφάνεια 50%. Το αποτέλεσμα της «Διάλυσης (Dissolve)» είναι ορατό παντού, εκτός από τις περιοχές που είναι εντελώς διαφανείς.

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διάλυση»

Με 100% αδιαφάνεια της κορυφαίας στρώσης, μόνο μερικές άκρες που είναι ημιδιαφανείς επηρεάζονται από τη «Διάλυση».


Η κατάσταση Διάλυση διαλύει την ανώτερη στρώση στην από κάτω στρώση σχεδιάζοντας ένα τυχαίο μοτίβο εικονοστοιχείων σε περιοχές μερικής διαφάνειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα ορατό κατά μήκος των άκρων μέσα σε μια εικόνα. Μπορεί να είναι χρήσιμη ως κατάσταση στρώσης, αλλά χρησιμοποιείται επίσης συχνά και ως κατάσταση βαφής.

Σβήσιμο χρώματος

Σχήμα 8.11. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Σβήσιμο χρωμάτων»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Σβήσιμο χρωμάτων»

Η κορυφαία στρώση έχει 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Σβήσιμο χρωμάτων».


Η κατάσταση Σβήσιμο χρωμάτων διαγράφει τα χρώματα της ανώτερης στρώσης από την κατώτερη στρώση. Τα μαύρα εικονοστοιχεία στην ανώτερη στρώση καθιστούν διαφανή αυτά τα μέρη στην κατώτερη στρώση, ενώ τα λευκά εικονοστοιχεία δεν έχουν καμία επίδραση. Οτιδήποτε ενδιάμεσο αφαιρεί τα συγκεκριμένα χρώματα από την κάτω στρώση, αφήνοντας άθικτα τα υπόλοιπα χρωματικά στοιχεία.

Σβήσιμο

Σχήμα 8.12. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Σβήσιμο»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Σβήσιμο»

Η επάνω στρώση σε 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Σβήσιμο». Τα λευκά μέρη εδώ είναι διαφανή.


Η κατάσταση Σβήσιμο σβήνει οποιαδήποτε μη διαφανή περιοχή της ανώτερης στρώσης από την κάτω στρώση, καθιστώντας αυτά τα μέρη στην κάτω στρώση διαφανή.

Συγχώνευση

Σχήμα 8.13. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Συγχώνευση»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Συγχώνευση»

Η κορυφαία στρώση έχει 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Συγχώνευση».


Η κατάσταση Συγχώνευση τοποθετεί τη στρώση της πηγής πάνω από τον προορισμό, όπως και η κανονική κατάσταση. Ωστόσο, υποθέτει ότι η πηγή και ο προορισμός είναι δύο μέρη ενός αρχικού συνόλου και επομένως αλληλοαποκλείονται. Αυτό είναι χρήσιμο για την ανάμειξη κομμένου και επικολλημένου περιεχομένου χωρίς τεχνουργήματα, ή για την αντικατάσταση του διαγραμμένου περιεχομένου γενικά.

Διαίρεση

Σχήμα 8.14. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διαίρεση»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διαίρεση»

Η επάνω στρώση σε 100% αδιαφάνεια χρησιμοποιώντας την κατάσταση «Διαίρεση». Τα λευκά μέρη εδώ είναι διαφανή.


Η λειτουργία Διαίρεση αφαιρεί τη στρώση της πηγής από τον προορισμό, έτσι ώστε να ανασυνθέτει το αποτέλεσμα με την πηγή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συγχώνευσης για αναπαραγωγή του αρχικού περιεχομένου.