2. Καταστάσεις στρώσεων

Το GIMP έχει τριανταοκτώ καταστάσεις στρώσεων, διαιρεμένες σε επτά τύπους:

Οι καταστάσεις στρώσης λέγονται επίσης «καταστάσεις ανάμιξης». Επιλέγοντας μια κατάσταση στρώσης αλλάζει η εμφάνιση της στρώσης ή της εικόνας, βασισμένη στη στρώση ή στις στρώσεις από κάτω της. Εάν υπάρχει μόνο μια στρώση, η κατάσταση στρώσης δεν επιδρά. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο στρώσεις στην εικόνα για να χρησιμοποιηθούν οι καταστάσεις στρώσεων.

Μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση στρώσης στο μενού Κατάσταση στο διάλογο στρώσεων. Το GIMP χρησιμοποιεί την κατάσταση στρώσης για να προσδιορίσει το συνδυασμό κάθε εικονοστοιχείου στην κορυφαία στρώση με τα εικονοστοιχεία στην ίδια τοποθεσία στη στρώση από κάτω της.

[Σημείωση] Σημείωση

Υπάρχει ένας αναδυόμενος κατάλογος στο Παράθυρα/dockable dialogs/Επιλογές εργαλείων που περιέχει καταστάσεις που επηρεάζουν τα εργαλεία ζωγραφικής με παρόμοιο τρόπο με τις καταστάσεις στρώσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες καταστάσεις βαψίματος που είναι διαθέσιμες για στρώσεις και υπάρχουν δύο επιπρόσθετες καταστάσεις μόνο για τα εργαλεία ζωγραφικής. Δείτε Τμήμα 3.3, «Εργαλεία πινέλου (μολύβι, πινέλο, αερογράφος)».

Οι καταστάσεις στρώσης επιτρέπουν σύνθετες αλλαγές χρώματος στην εικόνα. Χρησιμοποιούνται συχνά με μια νέα στρώση που ενεργεί ως ένα είδος μάσκας. Π.χ., εάν βάλετε μια συμπαγή λευκή στρώση πάνω από μια εικόνα και ορίσετε την κατάσταση στρώσης της νέας στρώσης σε «Κορεσμό», οι υποκείμενες ορατές στρώσεις θα εμφανιστούν σε αποχρώσεις του γκρι.

[Σημείωση] Σημείωση

Πριν την ανάμειξη, έχει αφαιρεθεί από τις εικόνες η διόρθωση γάμμα και έχουν μετατραπεί από sRGB σε γραμμικές. Μετά την ανάμειξη, ξαναμετατρέπονται από γραμμικές σε sRGB. Όμως, πριν τη επαναμετατροπή σε sRGB, εφαρμόζεται αδιαφάνεια.

Σχήμα 8.8. Εικόνες (μάσκες) για παραδείγματα κατάστασης στρώσης

Εικόνες (μάσκες) για παραδείγματα κατάστασης στρώσης

Μάσκα 1

Εικόνες (μάσκες) για παραδείγματα κατάστασης στρώσης

Μάσκα 2


Σχήμα 8.9. Εικόνες (παρασκήνια) για παραδείγματα κατάστασης στρώσης

Εικόνες (παρασκήνια) για παραδείγματα κατάστασης στρώσης

Κρίκος κλειδιού

Εικόνες (παρασκήνια) για παραδείγματα κατάστασης στρώσης

Πάπιες


Στις περιγραφές των καταστάσεων στρώσης παρακάτω, οι εξισώσεις εμφανίζονται επίσης. Αυτό είναι για αυτούς που είναι περίεργοι για τα μαθηματικά των καταστάσεων στρώσης. Όμως, δεν χρειάζεται να καταλάβετε τις εξισώσεις για να χρησιμοποιήσετε τις καταστάσεις στρώσης αποτελεσματικά.

Οι εξισώσεις είναι σε συντομογραφική σημειογραφία. Π.χ., η εξίσωση

Εξίσωση 8.1. Παράδειγμα


σημαίνει, « Για κάθε εικονοστοιχείο στην κορυφαία (Μάσκα) και χαμηλότερη στρώση (εΙκόνας), πρόσθεση καθενός από τα αντίστοιχα χρωματικά συστατικά μαζί για τη δημιουργία E του τελικού χρώματος του εικονοστοιχείου.». Τα χρωματικά συστατικά των εικονοστοιχείων πρέπει να είναι πάντοτε μεταξύ 0 και 255.

[Σημείωση] Σημείωση

Εκτός και η πιο κάτω περιγραφή λέει αλλιώς, ένα αρνητικό χρωματικό συστατικό ορίζεται στο 0 και ένα χρωματικό συστατικό μεγαλύτερο από 255 ορίζεται στο 255.

Τα πιο κάτω παραδείγματα δείχνουν τα αποτελέσματα κάθε κατάστασης.

Αφού τα αποτέλεσματα κάθε κατάστασης διαφέρουν πολύ ανάλογα με τα χρώματα των στρώσεων, αυτές οι εικόνες μπορούν να σας δώσουν μόνο μια γενική ιδέα της λειτουργίας των καταστάσεων. Δοκιμάστε τες μόνοι σας. Μπορείτε να αρχίσετε με δύο παρόμοιες στρώσεις, όπου η μία είναι αντίγραφο της άλλης, αλλά ελαφρά τροποποιημένη (εφαρμόζοντας θόλωση, μετακίνηση, περιστροφή, κλιμάκωση, αναστροφή χρώματος κλ.) και βλέποντας τι συμβαίνει με τις καταστάσεις στρώσης.

Κανονικές καταστάσεις στρώσεων

Κανονικό

Σε αυτήν την ομάδα, μόνο η «Κανονική» είναι κανονική. Οι περισσότερες άλλες καταστάσεις είναι μάλλον καταστάσεις ακύρωσης.

Σχήμα 8.10. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κανονική»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κανονική»

Και οι δυό εικόνες είναι ανακατεμένες μεταξύ τους με την ίδια ένταση.

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Κανονική»

Με 100% αδιαφάνεια μόνο η κορυφαία στρώση εμφανίζεται όταν αναμιγνύεται με «Κανονική» κατάσταση.


Κανονική κατάσταση είναι η προκαθορισμένη κατάσταση στρώσης. Η επάνω στρώση καλύπτει τις αποκάτω στρώσεις. Εάν θέλετε να δείτε οτιδήποτε κάτω από την πάνω στρώση όταν χρησιμοποιείται αυτήν την κατάσταση, η στρώση πρέπει να έχει μερικές διαφανείς περιοχές.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.2. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Κανονική»


Διάλυση

Σχήμα 8.11. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διάλυση»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διάλυση»

Και οι δυό εικόνες είναι ανακατεμένες μεταξύ τους με την ίδια ένταση.

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διάλυση»

Με 100% αδιαφάνεια μόνο η κορυφαία στρώση εμφανίζεται όταν αναμιγνύονται με «διάλυση».


Η κατάσταση Διάλυση διαλύει την ανώτερη στρώση στην αποκάτω στρώση σχεδιάζοντας ένα τυχαίο μοτίβο εικονοστοιχείων σε περιοχές μερικής διαφάνειας. Είναι χρήσιμη ως κατάσταση στρώσης, αλλά και ως κατάσταση βαψίματος.

Αυτό είναι ειδικά ορατό κατά μήκος των άκρων σε μία εικόνα. Είναι πιο εύκολο να το δείτε σε ένα μεγεθυσμένο στιγμιότυπο. Η εικόνα στα αριστερά δείχνει την «Κανονική» κατάσταση στρώσης (μεγεθυσμένη) και η εικόνα στα δεξιά δείχνει τις ίδιες δύο στρώσεις σε κατάσταση «Διάλυση», όπου μπορεί να φανεί καθαρά πώς τα εικονοστοιχεία διασκορπίζονται.

Σχήμα 8.12. Μεγεθυσμένα στιγμιότυπα

Μεγεθυσμένα στιγμιότυπα

Κανονική κατάσταση.

Μεγεθυσμένα στιγμιότυπα

Κατάσταση διάλυσης.


Σβήσιμο χρώματος

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Σβήσιμο

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Συγχώνευση

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Σβήσιμο

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού

Φωτισμός μόνο

Σχήμα 8.13. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Φωτισμός μόνο»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Φωτισμός μόνο»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Φωτισμός μόνο»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Φωτισμός μόνο συγκρίνει κάθε συστατικό καθενός εικονοστοιχείου στην κορυφαία στρώση με το αντίστοιχο στην χαμηλότερη στρώση και χρησιμοποιεί την μεγαλύτερη τιμή στην τελική εικόνα. Πλήρως μαύρες στρώσεις δεν επιδρούν στην τελική εικόνα και πλήρως λευκές στρώσεις καταλήγουν σε λευκή εικόνα.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.3. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Φωτισμός μόνο»


Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Μόνο άνοιγμα ασπρόμαυρης φωτεινότητας/λαμπρότητας (Luma/Luminance)

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Οθόνη

Σχήμα 8.14. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Οθόνη»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Οθόνη»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Οθόνη»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Οθόνημετατρέπει τις τιμές καθενός από τα ορατά εικονοστοιχεία στις δύο στρώσεις της εικόνας. (Δηλαδή, αφαιρεί καθένα τους από το 255.) Έπειτα τις πολλαπλασιάζει μαζί, διαιρεί με 255 και αντιστρέφει πάλι αυτήν την τιμή. Η τελική εικόνα είναι συνήθως πιο φωτεινή και μερικές φορές «ξεπλυμένη» στην εμφάνιση. Οι εξαιρέσεις σ' αυτό είναι μια μαύρη στρώση που δεν αλλάζει την άλλη στρώση και η λευκή στρώση που καταλήγει σε άσπρη εικόνα. Πιο σκούρα χρώματα στην εικόνα φαίνονται να είναι πιο διαφανή.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.4. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Οθόνη»


Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Υπεκφυγή

Σχήμα 8.15. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Υπεκφυγή»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Υπεκφυγή»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Υπεκφυγή»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Υπεκφυγή πολλαπλασιάζει την τιμή του εικονοστοιχείου της κατώτερης στρώσης με 256, έπειτα τη διαιρεί αντιστρέφοντας την τιμή εικονοστοιχείου της άνω στρώσης. Η τελική εικόνα είναι συνήθως πιο φωτεινή, αλλά μερικά χρώματα μπορεί να αντιστραφούν.

Στη φωτογραφία υπεκφυγή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για να μειώσει την έκθεση σε συγκεκριμένες περιοχές της εικόνας. Αυτό προσφέρει λεπτομέρειες στις σκιές. Όταν χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό η υπεκφυγή δουλεύει άριστα σε εικόνες γκρι κλίμακας και καλύτερα με ένα εργαλείο ζωγραφικής παρά με κατάσταση στρώσης.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.5. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «υπεκφυγή»


Προσθήκη

Σχήμα 8.16. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Προσθήκη»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Προσθήκη»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Προσθήκη»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Προσθήκη είναι πολύ απλή. Οι τιμές εικονοστοιχείου της κορυφαίας και κατώτερης στρώσης προστίθενται μεταξύ τους. Η τελική εικόνα είναι συνήθως πιο φωτεινή. Η εξίσωση μπορεί να καταλήξει σε χρωματικές τιμές μεγαλύτερες από 255, έτσι μερικά από τα φωτεινά χρώματα μπορεί να οριστούν σε μια μέγιστη τιμή 255.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.6. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Προσθήκη»


Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος

Σκοτείνιασμα μόνο

Σχήμα 8.17. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκοτείνιασμα μόνο»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκοτείνιασμα μόνο»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκοτείνιασμα μόνο»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Σκοτείνιασμα μόνο συγκρίνει κάθε συστατικό καθενός εικονοστοιχείου στην κορυφαία στρώση με το αντίστοιχο στην χαμηλότερη στρώση και χρησιμοποιεί την μικρότερη τιμή στην τελική εικόνα. Πλήρως λευκές στρώσεις δεν έχουν καμιά επίδραση στην τελική εικόνα και πλήρως μαύρες στρώσεις καταλήγουν σε μια μαύρη εικόνα.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.7. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Σκοτείνιασμα μόνο»


Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Μόνο σκοτείνιασμα ασπρόμαυρης φωτεινότητας/λαμπρότητας (Luma/Luminance)

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Πολλαπλασιασμός

Σχήμα 8.18. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Πολλαπλασιασμός»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Πολλαπλασιασμός»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Πολλαπλασιασμός»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Πολλαπλασιασμός πολλαπλασιάζει τις τιμές των εικονοστοιχείων της κορυφαίας στρώσης με αυτές της αποκάτω στρώσης και έπειτα διαιρεί το αποτέλεσμα με 255. Το αποτέλεσμα είναι συνήθως μια πιο σκούρα εικόνα. Εάν κάποια στρώση είναι λευκή, η τελική εικόνα είναι η ίδια όπως στην άλλη στρώση (1 * I = I). Εάν κάποια στρώση είναι μαύρη, η τελική εικόνα είναι πλήρως μαύρη (0 * I = 0).

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.8. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Πολλαπλασιασμός»


Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Κάψιμο

Σχήμα 8.19. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «κάψιμο»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «κάψιμο»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «κάψιμο»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Κάψιμο αντιστρέφει την τιμή εικονοστοιχείου της κατώτερης στρώσης, την πολλαπλασιάζει με 256, τη διαιρεί με ένα συν την τιμή εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης και έπειτα αντιστρέφει το αποτέλεσμα. Τείνει να κάνει την εικόνα πιο σκοτεινή, κάτι παρόμοιο με την κατάσταση «πολλαπλασιασμός».

Στην φωτογραφία, κάψιμο είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται σε σκοτεινό δωμάτιο για να αυξήσει την έκθεση σε συγκεκριμένες περιοχές της εικόνας. Αυτό δίνει λεπτομέρειες στα τονισμένα. Όταν χρησιμοποιείται για αυτόν το σκοπό το κάψιμο δουλεύει άριστα με εικόνας κλίμακας του γκρι και με ένα εργαλείο ζωγραφικής παρά σε κατάσταση στρώσης.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.9. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «κάψιμο»


Γραμμικό κάψιμο

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Καταστάσεις στρώσεων αντίθεσης

Επικάλυψη

Σχήμα 8.20. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Επικάλυψη»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Επικάλυψη»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Επικάλυψη»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Επικάλυψη αντιστρέφει την τιμή εικονοστοιχείου της κατώτερης στρώσης, πολλαπλασιάζοντας την δυο φορές με την τιμή εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης, την προσθέτει στην αρχική τιμή εικονοστοιχείου της κατώτερης στρώσης, διαιρεί με 255 και έπειτα πολλαπλασιάζει με την τιμή εικονοστοιχείου της αρχικής κατώτερης στρώσης και διαιρεί με 255 πάλι. Σκουραίνει την εικόνα, αλλά όχι όσο με την κατάσταση «Πολλαπλασιασμός».

Η εξίσωση είναι: [5]

Εξίσωση 8.10. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Υπεκφυγή»


Ήπιο φως

Σχήμα 8.21. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ήπιο φως»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ήπιο φως»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ήπιο φως»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Το Ήπιο φως δεν σχετίζεται με το «Σκληρό φως» πέραν του ονόματος, αλλά τείνει να κάνει τις ακμές πιο ήπιες και τα χρώματα όχι τόσο φωτεινά. Είναι παρόμοια με την κατάσταση «επικάλυψη». Σε μερικές εκδόσεις του GIMP, η κατάσταση «επικάλυψη» και η κατάσταση «Ήπιο φως» είναι ταυτόσημες.

Η εξίσωση είναι περίπλοκη. Χρειάζεται Rs, το αποτέλεσμα της κατάστασης οθόνης:

Εξίσωση 8.11. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Οθόνη»


Εξίσωση 8.12. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Ήπιο φως»


Σκληρό φως

Σχήμα 8.22. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκληρό φως»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκληρό φως»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκληρό φως»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Σκληρό φως είναι μάλλον περίπλοκη επειδή η εξίσωση αποτελείται από δύο μέρη, ένα για πιο σκοτεινά χρώματα και ένα για πιο φωτεινά χρώματα. Εάν το χρώμα εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης είναι μεγαλύτερο από 128, οι στρώσεις συνδυάζονται σύμφωνα με τον πρώτο τύπο που φαίνεται πιο κάτω. Διαφορετικά, οι τιμές εικονοστοιχείου της κορυφαίας και κατώτερης στρώσης πολλαπλασιάζονται μαζί και με 2, έπειτα διαιρούνται με 256. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κατάσταση για να συνδυάσετε δύο φωτογραφίες και να πετύχετε φωτεινά χρώματα και κοφτές ακμές.

Η εξίσωση είναι περίπλοκη και διαφορετική σύμφωνα με την τιμή 1> 28 ή < 128:

Εξίσωση 8.13. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Σκληρό φως», M μεγαλύτερο του 128


Εξίσωση 8.14. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Σκληρό φως», M < 128


Ζωηρό φως

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Φως ακίδας

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Γραμμικό φως

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Έντονη μίξη

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Καταστάσεις στρώσεων αναστροφής

Διαφορά

Σχήμα 8.23. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Διαφορά»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Διαφορά»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Διαφορά»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Διαφορά αφαιρεί την τιμή εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης από την αντίστοιχη της κατώτερης στρώσης και έπειτα παίρνει την απόλυτη τιμή του αποτέλεσματος. Ανεξάρτητα από την αρχική εμφάνιση των δύο στρώσεων, το αποτέλεσμα δείχνει μάλλον ασυνήθιστο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για αναστροφή των στοιχείων μιας εικόνας.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.15. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Διαφορά»


Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Αποκλεισμός

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Αφαίρεση

Σχήμα 8.24. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Αφαίρεση»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Αφαίρεση»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Αφαίρεση»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση αφαίρεση αφαιρεί τις τιμές εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης από τις τιμές εικονοστοιχείου της χαμηλότερης στρώσης. Η τελική εικόνα είναι κανονικά πιο σκοτεινή. Μπορεί να πάρετε πολύ μαύρο και κοντά στο μαύρο στην τελική εικόνα. Η εξίσωση μπορεί να καταλήξει σε αρνητικές χρωματικές τιμές, έτσι μερικά από τα σκούρα χρώματα μπορούν να οριστούν σε μια ελάχιστη τιμή 0.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.16. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Αφαίρεση»


Εξαγωγή κόκκων

Σχήμα 8.25. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Εξαγωγή κόκκων»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Εξαγωγή κόκκων»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Εξαγωγή κόκκων»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Εξαγωγή κόκκων είναι για εξαγωγή των «κόκκων ταινίας» από μια στρώση για να παράξει μια νέα στρώση που είναι καθαρά κοκκώδης, αλλά μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για να δίνει εικόνες με ανάγλυφη εμφάνιση. Αφαιρεί την τιμή εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης από την αντίστοιχη της κατώτερης στρώσης και προσθέτει 128.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.17. Η Εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Εξαγωγή κόκκων»


Ανάμιξη κόκκων

Υπάρχουν δύο ακόμη καταστάσεις στρώσεις που είναι διαθέσιμες μόνο για εργαλεία ζωγραφικής. Δείτε Καταστάσεις ζωγραφικής για αναλυτικές πληροφορίες.

Σχήμα 8.26. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ανάμιξη κόκκων»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ανάμιξη κόκκων»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Ανάμιξη κόκκων»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Ανάμιξη κόκκων αναμιγνύει μια στρώση κόκκων (ενδεχομένως μία που δημιουργήθηκε από την κατάσταση «Εξαγωγή κόκκων») στην τρέχουσα στρώση, αφήνοντας μια κοκκώδη έκδοση της αρχικής στρώσης. Κάνει ακριβώς το αντίθετο από την «Εξαγωγή κόκκων». Προσθέτει τις τιμές εικονοστοιχείου της κορυφαίας και κατώτερης στρώσης μαζί και αφαιρεί 128.

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.18. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Ανάμιξη κόκκων»


Διαίρεση

Σχήμα 8.27. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διαίρεση»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διαίρεση»

Η μάσκα 1 χρησιμοποιείται ως κορυφαία στρώση με 100% αδιαφάνεια.

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Διαίρεση»

Η μάσκα 2 χρησιμοποιείται ως ανώτερη στρώση με 100% αδιαφάνεια.


Η κατάσταση Διαίρεση πολλαπλασιάζει την τιμή κάθε εικονοστοιχείου στην κατώτερη στρώση με 256 και έπειτα τη διαιρεί με την αντίστοιχη τιμή εικονοστοιχείου της κορυφαίας στρώσης συν ένα. (Η πρόσθεση με ένα στον παρανομαστή αποφεύγει τη διαίρεση με μηδέν.) Η τελική εικόνα είναι συχνά πιο ανοικτή και μερικές φορές δείχνει « καμένη».

Η εξίσωση είναι:

Εξίσωση 8.19. Η εξίσωση για την κατάσταση στρώσης «Διαίρεση»


Καταστάσεις στρώσεων συστατικών HSV

Απόχρωση HSV

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Κορεσμός HSV

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Χρώμα HSL

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Τιμή HSV

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Καταστάσεις στρώσεων συστατικών LCh

Απόχρωση LCh

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Χρωματικότητα (Chroma) LCh

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Χρώμα LCh

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Σχετική φωτεινότητα (Lightness) LCh

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Λαμπρότητα (Luminance)

ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Κάθε στρώση σε μια εικόνα μπορεί να έχει διαφορετική κατάσταση στρώσης. (Φυσικά, η κατάσταση στρώσης της χαμηλότερης στρώσης μιας εικόνας δεν επιδρά.) Τα αποτελέσματα αυτών των καταστάσεων στρώσης είναι αθροιστικά. Η εικόνα που φαίνεται παρακάτω έχει τρεις στρώσεις. Η κορυφαία στρώση αποτελείται από τον Wilber περιβαλόμενο από διαφάνεια και έχει μια κατάσταση στρώσης «Διαφορά». Η δεύτερη στρώση είναι συμπαγές φωτεινό γαλάζιο και έχει μια κατάσταση στρώσης «Προσθήκη». Η χαμηλότερη στρώση είναι γεμάτη με μοτίβο «Κόκκινοι κύβοι».

Σχήμα 8.28. Παράδειγμα πολλαπλής στρώσης

Παράδειγμα πολλαπλής στρώσης

Το GIMP έχει επίσης ανάλογες καταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τα εργαλεία ζωγραφικής. Αυτές είναι οι ίδιες είκοσι μία καταστάσεις όπως οι καταστάσεις στρώσης με επιπρόσθετες δύο καταστάσεις που είναι ειδικές για τα εργαλεία ζωγραφικής. Μπορείτε να ορίσετε αυτές τις καταστάσεις από το μενού καταστάση στο διάλογο επιλογές εργαλείων. Στις εξισώσεις που φαίνονται πιο πάνω, οι στρώσεις που σχεδιάζετε είναι η «χαμηλότερη στρώση» και τα εικονοστοιχεία που βάφονται από το εργαλείο είναι η «κορυφαία στρώση». Φυσικά, δεν χρειαζόσαστε περισσότερο από μια στρώση στην εικόνα για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις καταστάσεις, επειδή λειτουργούν μόνο στην ενεργή στρώση και στο επιλεγμένο εργαλείο ζωγραφικής.

Δείτε Τμήμα 3.1.3, «Παραδείγματα κατάστασης ζωγραφικής» για περιγραφή των δύο επιπρόσθετων καταστάσεων βαψίματος.[5] Η εξίσωση είναι η *θεωρητική* εξίσωση. Bug #162395 , η πραγματική εξίσωση είναι ισοδύναμη με το ήπιο φως. Είναι δύσκολο να ρυθμιστεί αυτό το σφάλμα χωρίς αλλαγή της εμφάνισης των υπαρχουσών εικόνων.