8.28. Ανασύνθεση

8.28.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.206. Παράδειγμα για την εντολή «Ανασύνθεση»

Παράδειγμα για την εντολή «Ανασύνθεση»

Αρχική εικόνα (αποσυνθεμένη σε RGB)

Παράδειγμα για την εντολή «Ανασύνθεση»

Εφαρμογή εντολής «Ανασύνθεση»


Αυτή η εντολή ανασυνθέτει μια εικόνα από τα συστατικά της RGB, HSV... άμεσα, αντίθετα με την εντολή Σύνθεση που χρησιμοποιεί διάλογο.

8.28.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΣυστατικάΑνασύνθεση: Αυτή η εντολή είναι ενεργή μετά την χρήση αποσύνθεσης.