5.22. Προσκόλληση στο ενεργό μονοπάτι

Εάν αυτή η επιλογή ενεργοποιηθεί, όταν μετακινείται μια επιλογή ή στρώση, εμφανίζονται να σύρουν το επόμενο σημείο αγκύρωσης του ενεργού μονοπατιού όταν πλησιάζει. Αυτό είναι χρήσιμο για την ακριβή τοποθέτηση των στοιχείων της εικόνας.

5.22.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΠροσκόλληση σε μονοπάτι.