7.2. Νέα στρώση

Η εντολή Νέα στρώση… ανοίγει τον διάλογο «Δημιουργία νέας στρώσης» που σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα, κενή στρώση στη στοίβα στρώσεων της εικόνας, ακριβώς πάνω από την ενεργή στρώση.

7.2.1. Ενεργοποίηση της εντολής

 • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΣτρώσηΝέα στρώση…, ή πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο στον διάλογο στρώσεων.

7.2.2. Περιγραφή του διαλόγου «νέα στρώση»

Σχήμα 16.105. Ο διάλογος «νέα στρώση»

Ο διάλογος «νέα στρώση»

Κάτω από τον τίτλο «δημιουργία νέας στρώσης» μπορείτε να δείτε το όνομα της εικόνας για την οποία δημιουργήσατε αυτήν τη νέα στρώση και δίπλα στον τίτλο μια μικρογραφία της. Αυτό είναι ενδιαφέρον για να δείτε εάν διαλέξατε τη σωστή εικόνα όταν υπάρχουν περισσότερες από μια εικόνες ανοιχτές.

Όνομα στρώσης

Το όνομα της νέας στρώσης. Δεν έχει καμιά λειτουργική σημασία, απλά διευκολύνει στην ενθύμηση του σκοπού της στρώσης. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι «νέα στρώση». Εάν η στρώση με το επιλεγμένο όνομα υπάρχει ήδη, ένας αριθμός προσαρτάται αυτόματα σε αυτό για να το κάνει μοναδικό (π.χ., «νέα στρώση#1») με κλικ στο κουμπί εντάξει.

Ετικέτα χρώματος

Εάν πατήσετε σε ένα από αυτά τα έγχρωμα πλήκτρα, το πλαίσιο εικονιδίου "μάτι" της δημιουργημένης στρώσης θα έχει αυτό το χρώμα. Αυτό είναι ενδιαφέρον όταν έχετε πολλές στρώσεις στην εικόνα.

Κατάσταση

Προεπιλογή είναι «κανονική». Ο πτυσσόμενος κατάλογος προσφέρει όλες τις καταστάσεις ανάμειξης στρώσεων. Στα δεξιά, ένας άλλος πτυσσόμενος κατάλογος για να επιλέξετε μεταξύ των ομάδων καταστάσεων «προεπιλεγμένη» ή «παλιά».

Οι καταστάσεις ανάμειξης περιγράφονται στο Καταστάσεις στρώσεις.

Χώρος ανάμειξης

Ο χρησιμοποιούμενος χώρος από την κατάσταση στρώσης. Αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη.

Σύνθετη κατάσταση

Η κατάσταση της στρώσης (που μερικές φορές αναφέρεται ως «κατάσταση ανάμειξης»: κανονική, πολλαπλασιασμός, κλπ.) καθορίζει πώς οι τιμές χρώματος της στρώσης και του παρασκήνιο της συνδυάζονται, ενώ η σύνθετη κατάσταση στρώσης καθορίζει πώς οι τιμές άλφα της στρώσης και του παρασκηνίου της συνδυάζονται. (Το παρασκήνιο της στρώσης είναι το περιεχόμενο ως προς το οποίο συντίθεται η στρώση· δηλαδή, είναι ο συνδυασμός των στρώσεων από κάτω της.)

Υπάρχουν δύο ενδιαφέρουσες περιοχές κατά τη σύνθεση της στρώσης ως προς το παρασκήνιο της: η αδιαφανής περιοχή του παρασκηνίου και η αδιαφανής περιοχή της στρώσης. Η κατάσταση ανάμειξης της στρώσης καθορίζει πώς θα συνδυαστούν τα χρώματα της τομής αυτών των δύο περιοχών: δηλαδή, η κοινή αδιαφανής περιοχή του παρασκηνίου και της στρώσης (τα εικονοστοιχεία που ανήκουν μόνο σε μία από αυτές τις περιοχές δεν χρειάζεται να συνδυαστούν με τίποτα και κρατούν το αρχικό τους χρώμα.) Η κατάσταση σύνθεσης της στρώσης καθορίζει ποιο μέρος από αυτές τις περιοχές θα διατηρηθεί και ποιο θα απορριφθεί.

Τα παρακάτω παραδείγματα εικόνας εμφανίζουν τη σύνθεση των δύο στρώσεων -- η κάτω στρώση που περιέχει έναν εξασθενημένο κόκκινο κύκλο και η πάνω στρώση που περιέχει έναν εξασθενημένο πράσινο κύκλο -- χρησιμοποιώντας την κατάσταση «πρόσθεση» και διάφορες καταστάσεις σύνθεσης (που εφαρμόζονται στην πάνω στρώση).

 • Ένωση: διατηρεί τις αδιαφανείς περιοχές και της στρώσης και του παρασκηνίου της, δηλαδή την ένωση τους.

  Σχήμα 16.106. Παράδειγμα της επιλογής «Ένωση»

  Παράδειγμα της επιλογής «Ένωση»

 • Αποκοπή στο παρασκήνιο: διατηρεί μόνο τις αδιαφανείς περιοχές του παρασκηνίου (αυτό συμπεριλαμβάνει την κοινή αδιαφανή περιοχή του παρασκηνίου και της στρώσης, δηλαδή την τομή τους).

  Σχήμα 16.107. Παράδειγμα της επιλογής «Περικοπή στο παρασκήνιο»

  Παράδειγμα της επιλογής «Περικοπή στο παρασκήνιο»

 • Αποκοπή στη στρώση: διατηρεί μόνο την αδιαφανή περιοχή της στρώσης (αυτό περιλαμβάνει την κοινή περιοχή του παρασκηνίου και της στρώσης δηλαδή την τομή τους).

  Σχήμα 16.108. Παράδειγμα της επιλογής «Περικοπή στη στρώση»

  Παράδειγμα της επιλογής «Περικοπή στη στρώση»

 • Τομή: διατηρεί μόνο την αδιαφανή περιοχή του παρασκηνίου και της στρώσης, δηλαδή την τομή τους.

  Σχήμα 16.109. Παράδειγμα της επιλογής «Τομή»

  Παράδειγμα της επιλογής «Τομή»

 • Αυτόματη: Η «αυτόματη» κατάσταση δεν είναι μια ξεχωριστή κατάσταση σύνθεσης, αλλά αντιστοιχεί σε μία από τις άλλες καταστάσεις σύνθεσης, ανάλογα με την κατάσταση ανάμειξης της στρώσης: για «κανονική», «διάσπαση»και «συγχώνευση», αντιστοιχεί στην «ένωση» και για τις άλλες καταστάσεις (που υποστηρίζουν διαφορετικές καταστάσεις σύνθεσης) αντιστοιχεί σε «Clip to Backdrop».

Σύνθετος χώρος

Προεπιλογή είναι «αυτόματος». Στον πτυσσόμενο κατάλογο, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «γραμμικού RGB» και «διαισθητικού RGB».

Οι κωδικοποιήσεις καναλιού περιγράφονται στο Γλωσσάρι.

Αδιαφάνεια

Καθορίζει την αδιαφάνεια της βαφής στη στρώση. Η προεπιλογή είναι 100%.

Πλάτος· ύψος

Οι διαστάσεις της νέας στρώσης. Όταν ο διάλογος εμφανίζεται, οι τιμές αρχικοποιούνται στις διαστάσεις της εικόνας. Μπορείτε να τις αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα δύο πλαίσια κειμένου. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις μονάδες του πτυσσόμενου μενού στα δεξιά.

Μετατόπιση X; Y

Η αρχική θέση της νέας στρώσης είναι η πάνω αριστερή γωνία της εικόνας. Εδώ, μπορείτε να ορίσετε με ακρίβεια τη θέση των στρώσεων που είναι πιο μικρές από τον καμβά, ιδιαίτερα τις στρώσεις κειμένου.

Γέμισμα με

Υπάρχουν πέντε επιλογές για το συμπαγές χρώμα που γεμίζει τη στρώση: το τρέχον χρώμα προσκηνίου, το τρέχον χρώμα παρασκηνίου, άσπρο, διαφάνεια και μοτίβο.

Διακόπτες

Αυτοί οι διακόπτες αναπαράγουν επιλογές που περιγράφονται στον διάλογο στρώσης.