5.7. Μονοπάτια και αρχεία SVG

Το SVG, είναι το ακρωνύμιο του «κλιμακώσιμα διανυσματικά γραφικά», που είναι μια αυξανόμενα δημοφιλής μορφή αρχείων για διανυσματικά γραφικά, όπου τα γραφικά στοιχεία παριστάνονται σε μορφή ανεξάρτητη από την ανάλυση, σε αντίθεση με τα εικονογραφικά, όπου τα γραφικά στοιχεία παριστάνονται ως διανύσματα εικονοστοιχείων. Το GIMP είναι κυρίως ένα πρόγραμμα εικονογραφικών, αλλά τα μονοπάτια είναι διανυσματικές οντότητες.

Ευτυχώς, τα μονοπάτια παριστάνονται στα αρχεία SVG σχεδόν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που αναπαριστάνονται όπως και στο GIMP. Αυτή η συμβατότητα κάνει δυνατή την αποθήκευση μονοπατιών του GIMP ως αρχεία SVG χωρίς απώλεια πληροφοριών. Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν τη δυνατότητα στον Διάλογο μονοπατιών.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι το GIMP μπορεί να δημιουργήσει μονοπάτια από αρχεία SVG αποθηκευμένα σε άλλα προγράμματα, όπως το Inkscape μια δημοφιλή εφαρμογή διανυσματικών γραφικών ανοικτού κώδικα. Αυτό είναι καλό επειδή τα ειδικά προγράμματα διανυσματικής επεξεργασίας έχουν πολύ πιο ισχυρά εργαλεία χειρισμού μονοπατιών απ' ότι το GIMP. Μπορείτε να εισάγετε ένα μονοπάτι από ένα αρχείο SVG χρησιμοποιώντας τον διάλογο μονοπατιών.

Η μορφή SVG χειρίζεται πολλά άλλα γραφικά στοιχεία πέραν των μονοπατιών: μεταξύ αυτών χειρίζεται, σχήματα όπως τετράγωνα, ορθογώνια, κύκλους, ελλείψεις, κανονικά πολύγωνα κλ. Το GIMP δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτές τις οντότητες, αλλά μπορεί να τις φορτώσει ως μονοπάτια.

[Σημείωση] Σημείωση

Η δημιουργία μονοπατιών δεν είναι το μόνο που μπορεί να κάνει το GIMP με τα αρχεία SVG. Μπορεί επίσης να ανοίξει τα αρχεία SVG ως εικόνες GIMP, κατά τα συνηθισμένα.