3.16. Μουτζούρα

Σχήμα 14.104. Εργαλείο μουτζούρας

Εργαλείο μουτζούρας

Η εργαλείο μουτζούρας θυμίζει βαφή με δάκτυλο. Με το GIMP-2.10, δουλεύει με δύο τρόπους:

3.16.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να βρείτε το εργαλείο μουτζούρας με διάφορους τρόπους:

  • μέσα από ΕργαλείαΕργαλεία ζωγραφικήςΜουτζούρα στο μενού της εικόνας,

  • με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη,

  • ή πιέζοντας το πλήκτρο S στο πληκτρολόγιο.

3.16.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Μετατόπιση

Το πλήκτρο Shift τοποθετεί το εργαλείο μουτζούρας σε κατάσταση ευθείας γραμμής. Με πατημένο το Shift ενώ πατάτε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού θα μουτζουρώσει σε ευθεία γραμμή. Διαδοχικά πατήματα θα συνεχίσουν το μουτζούρωμα σε ευθείες γραμμές που προέρχονται από το άκρο της τελευταίας γραμμής.

Σχήμα 14.105. Εργαλείο μουτζούρας

Εργαλείο μουτζούρας

Shift πάτημα και μεταφορά για τη δημιουργία γραμμής


Ctrl

Χρησιμοποιώντας Ctrl με Shift, μπορείτε να περιορίσετε τη γωνία μεταξύ δύο διαδοχικών γραμμών για αλλαγή σε βήματα των 15°.

3.16.3. Επιλογές

Σχήμα 14.106. Επιλογές μουτζουρώματος

Επιλογές μουτζουρώματος

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Αδιαφάνεια; Πινέλο; Μέγεθος; Αναλογία διαστάσεων; Γωνία; Απόσταση; Σκληρότητα; Δύναμη; Δυναμική; Επιλογές δυναμικής; Εφαρμογή τρέμουλου; Ομαλή πινελιά; Κλείδωμα πινέλου στην εστίαση

Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.

Σκληρή άκρη: αυτή η επιλογή δίνει σκληρό περίγραμμα στην μουτζουρωμένη περιοχή.

Ρυθμός

Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να ονομαστεί "μήκος μουτζουρώματος", επειδή ορίζει το μήκος της επίδρασης του μουτζουρώματος σε μια πινελιά.

Σχήμα 14.107. Παράδειγμα αναλογίας

Παράδειγμα αναλογίας

1: Αναλογία=20 2: Αναλογία=60 3: Αναλογία=90


Χωρίς εφέ σβησίματος

Το μουτζούρωμα μπορεί να μειώσει το άλφα κάποιων εικονοστοιχείων· αυτό το άλφα δεν μειώνεται εάν σημειωθεί αυτή η επιλογή και έτσι δεν σβήνονται εικονοστοιχεία. Αυτό είναι χρήσιμο για γέμισμα κενού μεταξύ δύο περιοχών χρώματος.

Σχήμα 14.108. Παράδειγμα "χωρίς σβήσιμο" από τον προγραμματιστή

Παράδειγμα "χωρίς σβήσιμο" από τον προγραμματιστή

Χωρίς το "Χωρίς εφέ σβησίματος"

Παράδειγμα "χωρίς σβήσιμο" από τον προγραμματιστή

Με το "Χωρίς εφέ σβησίματος"


Ροή

Είδαμε ήδη τη διαφορετική συμπεριφορά της επιλογής «Ροής» όταν ορίζεται σε 0,00 (δουλεύει όπως το αρχικό εργαλείο μουτζουρώματος) και όταν ορίζεται σε περισσότερο από 0,00 (χρησιμοποιεί το χρώμα του προσκηνίου για μουτζούρωμα).

Τα «Χωρίς εφέ σβησίματος» και «Ροή» είναι νέες επιλογές στο GIMP-2.10. Εδώ υπάρχουν σχόλια και παραδείγματα από τον προγραμματιστή αυτών των επιλογών στο gimp-forum.net: