12.5. Περί

The About command shows the About window, which displays information about the version of The GIMP you are running and the many authors who wrote it.

Αυτό το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει επίσης το πλήκτρο Έλεγχος για ενημερώσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε χειροκίνητα εάν έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του GIMP. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον αυτόματο έλεγχο ενημέρωσης, τότε αυτό το πλαίσιο μπορεί να σας δείξει ότι είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση του GIMP. Σε αυτήν την περίπτωση, το πλήκτρο θα σας επιτρέψει να μεταβείτε στην πιο πρόσφατη λήψη για το GIMP.

12.5.1. Ενεργοποίση της εντολής «Περί»

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή στο μενού εικόνας μέσα από ΒοήθειαΠερί

12.5.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου

Σχήμα 16.275. Το παράθυρο διαλόγου «Περί»

Το παράθυρο διαλόγου «Περί»

Το πλήκτρο Μνείες εμφανίζει έναν κατάλογο ατόμων που έχουν συνεισφέρει στο GIMP ως προγραμματιστές, τεκμηριωτές και καλλιτέχνες.

Η Άδεια χρήσης εξηγεί πώς να αποκτήσετε την άδεια.