12.5. Περί

Η εντολή Περί δείχνει το παράθυρο Περί, που εμφανίζει πληροφορίες για την έκδοση του GIMP που τρέχετε και τους πολλούς συγγραφείς που το έγραψαν.

This dialog also shows the Check for updates button that you can use to manually check whether you have the latest version of GIMP. If you have enabled automatic update checking, then this box may show you that a new version of GIMP is available. In that case the button will allow you to go to the newest download for GIMP.

12.5.1. Ενεργοποίση της εντολής «Περί»

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή στο μενού εικόνας μέσα από ΒοήθειαΠερί

12.5.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου

Σχήμα 16.275. Το παράθυρο διαλόγου «Περί»

Το παράθυρο διαλόγου «Περί»

The Credits button shows a list of people that have contributed to GIMP as developers, documenters and artists.

The License explains how to get the license.