12.5. Περί

Η εντολή Περί δείχνει το παράθυρο Περί, που εμφανίζει πληροφορίες για την έκδοση του GIMP που τρέχετε και τους πολλούς συγγραφείς που το έγραψαν.

12.5.1. Ενεργοποίση της εντολής «Περί»

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή στο μενού εικόνας μέσα από ΒοήθειαΠερί

12.5.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου

Σχήμα 16.262. Το παράθυρο διαλόγου «Περί»

Το παράθυρο διαλόγου «Περί»

Το Μνεία οδηγεί στη λίστα των συντελεστών του προγράμματος GIMP, που αφορά προγραμματισμό, γραφικά και μετάφραση της διεπαφής.

Η Άδεια εξηγεί πώς να πάρετε την άδεια.