4.3. Μετακίνηση

Σχήμα 14.124. Το εργαλείο μετακίνησης στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο μετακίνησης στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο μετακίνησης χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση στρώσεων, επιλογών, μονοπατιών ή οδηγών. Δουλεύει επίσης σε κείμενα.

4.3.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να προσπελάσετε το εργαλείο μετακίνησης με διάφορους τρόπους:

  • Από τη γραμμή του μενού εικόνας εργαλείαεργαλεία μετασχηματισμούμετακίνηση,

  • Με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου: .

  • Χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Μ.

  • Το εργαλείο μετακίνησης ενεργοποιείται αυτόματα, όταν δημιουργείτε οδηγό.

    [Σημείωση] Σημείωση

    Εάν η λειτουργία του πλήκτρου διαστήματος έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση του εργαλείου Μετακίνησης (το οποίο δεν είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση, αλλά μπορεί να αλλάξει στις Προτιμήσεις σας, βλ. παρακάτω), τότε κρατώντας πατημένο το πλήκτρο διαστήματος αλλάζει προσωρινά το ενεργό εργαλείο σε Μετακίνηση. Το εργαλείο Μετακίνηση παραμένει ενεργό για όσο διάστημα είναι πατημένο το πλήκτρο του διαστήματος. Το αρχικό εργαλείο ενεργοποιείται ξανά μετά την απελευθέρωση του πλήκτρου διαστήματος.

    Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη συμπεριφορά, πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση που ονομάζεται Όταν το πλήκτρο διαστήματος είναι πατημένο στο εργαλείο Αλλαγή σε μετακίνηση. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει στο παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις: ΕπεξεργασίαΠροτιμήσειςΠαράθυρα εικόναςΠλήκτρο διαστήματος.

4.3.2. Επιλογές

Σχήμα 14.125. Επιλογές εργαλείου μετακίνησης

Επιλογές εργαλείου μετακίνησης

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Μετακίνηση
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στις κοινές επιλογές εργαλείων μετασχηματισμού.

Να θυμόσαστε ότι η επιλογή μετακίνησης επιμένει μετά την έξοδο από το εργαλείο.

Εναλλαγή εργαλείου (Shift)

Εάν η μετακίνηση είναι σε «στρώση»

Επιλογή στρώσης ή οδηγού

Σε εικόνα με πολλές στρώσεις, ο δείκτης ποντικιού μετατρέπεται σε σταυρό όταν είναι πάνω από ένα στοιχείο που ανήκει στην τρέχουσα στρώση. Έπειτα μπορείτε να εφαρμόσετε κλικ και σύρσιμο. Εάν ο δείκτης του ποντικιού έχει σχήμα μικρής παλάμης (δείχνοντας ότι δεν επιλέξατε ένα στοιχείο της ενεργής στρώσης), θα μετακινηθείτε σε μη ενεργή στρώση (που γίνεται η ενεργή στρώση κατά τη μετακίνηση).

Εάν υπάρχει οδηγός στην εικόνα σας, θα γίνει κόκκινος όταν ο δείκτης του ποντικιού είναι από πάνω. Τότε ενεργοποιείται και μπορείτε να τον μετακινήσετε.

Στο σημείο τομής των δύο οδηγών, μπορείτε με πάτημα και μεταφορά να τους μετακινήσετε μαζί. Αυτό είναι χρήσιμο όταν οι οδηγοί χρησιμοποιούνται για να δείξουν ένα σημείο, αντί για ζεύγος γραμμών (π.χ., όπως στην περίπτωση των οδηγών συμμετρίας μάνταλα, που σημειώνουν το αρχικό σημείο συμμετρίας).

Μετακίνηση της ενεργής στρώσης

Μόνο η ενεργή στρώση θα μετακινηθεί (εάν είναι μικρότερη από τον καμβά). Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν θέλετε να μετακινήσετε μια στρώση με διαφανείς περιοχές, όπου μπορείτε εύκολα να διαλέξετε εσφαλμένη στρώση μέσα από αυτές τις διαφανείς περιοχές.

[Σημείωση] Σημείωση

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε την ενεργή στρώση ορίζοντας την μετατόπισή του στον διάλογο επεξεργασίας γνωρισμάτων στρώσης.

Εάν η μετακίνηση είναι σε «επιλογή»

Το περίγραμμα της επιλογής θα μετακινηθεί (δείτε Τμήμα 2.1, «Moving or Resizing a Selection»).

Εάν η μετακίνηση είναι σε «μονοπάτι»

Επιλογή μονοπατιού

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε μικρή παλάμη όταν είναι πάνω από ορατό μονοπάτι. Τότε μπορείτε να μετακινήσετε αυτό το μονοπάτι με κλικ και σύρσιμο (θα είναι το ενεργό μονοπάτι κατά τη μετακίνηση).

Μετακίνηση του ενεργού μονοπατιού

Μόνο το ενεργό μονοπάτι θα μετακινηθεί. Μπορείτε να αλλάξετε το τρέχον μονοπάτι στο διάλογο μονοπατιού.

4.3.3. Περίληψη των ενεργειών του εργαλείου μετατόπισης

Μετακίνηση επιλογής

Το εργαλείο μετατόπισης επιτρέπει τη μετακίνηση μόνο του περιγράμματος επιλογής. Εάν η κατάσταση μετατόπισης είναι «στρώση», πρέπει να είναι πατημένα τα πλήκτρα Ctrl+Alt.

Εάν η κατάσταση μετατόπισης είναι επιλογή, μπορείτε με κλικ και σύρσιμο οποιουδήποτε σημείου στον καμβά να μετακινήσετε το περίγραμμα επιλογής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βελών για ακριβή μετακίνηση επιλογών. Έπειτα, με πατημένο το πλήκτρο Shift μετακινείται με αύξηση 25 εικονοστοιχείων.

Όταν μετακινείτε επιλογή με το εργαλείο μετακίνησης, το κέντρο της επιλογής σημειώνεται με μικρό σταυρό. Αυτός ο σταυρός και τα όρια επιλογής προσκολλώνται στους οδηγούς ή στο πλέγμα εάν η επιλογή προβολήπροσκόλληση σε οδηγούς (ή πλέγμα) είναι σημειωμένη: αυτό διευκολύνει την στοίχιση των επιλογών.

Δείτε μετακίνηση επιλογών για άλλες δυνατότητες.

Μετακίνηση στρώσης

Η κατάσταση μετακίνησης πρέπει να είναι «στρώση». Τότε μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ μετακίνηση της ενεργής στρώσης και εάν έχετε μία ή περισσότερες στρώσεις, σημείο στη στρώση (ή οδηγό).

Μετακίνηση ομάδων στρώσεων

Εάν οι στρώσεις είναι ομαδοποιημένες (με το εικονίδιο μικρής αλυσίδας) θα μετακινηθούν όλες, ανεξάρτητα από το ποια στρώση είναι η τρέχουσα ενεργή.

Μετακίνηση οδηγού

Όταν σύρετε ένα οδηγό από χάρακα, το εργαλείο μετακίνησης ενεργοποιείται αυτόματα. Αυτό δεν συμβαίνει μετά τη χρήση ενός άλλου εργαλείου και πρέπει να το ενεργοποιήσετε μόνοι σας. Όταν ο δείκτης ποντικιού είναι πάνω από οδηγό, αυτός ο οδηγός γίνεται κόκκινος και μπορείτε με κλικ και σύρσιμο να τον μετακινήσετε.

Μετακίνηση μονοπατιού

Ο διάλογος εργαλείου μονοπατιού έχει τη δικιά του μετακινούμενη λειτουργία: δείτε Τμήμα 5.2, «Μονοπάτια». Αλλά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μετακίνησης. Η κατάσταση μετακίνησης πρέπει να οριστεί σε «μονοπάτι». Σημειώστε ότι το μονοπάτι γίνεται αόρατο, κάντε το ορατό στο διάλογο μονοπατιού. Μπορείτε να διαλέξετε το μονοπάτι για μετακίνηση ή μετακινήστε το ενεργό μονοπάτι.

Μετακίνηση κειμένου

Κάθε κείμενο έχει τη δικιά του στρώση και μπορεί να μετακινηθεί ως στρώσεις. Δείτε Τμήμα 5.6, «Κείμενο».