8.24. Σύνθεση

8.24.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.193. Παράδειγμα για την εντολή «Σύνθεση»

Παράδειγμα για την εντολή «Σύνθεση»

Αποσυνθεμένη εικόνα (αποσύνθεση RGB)

Παράδειγμα για την εντολή «Σύνθεση»

Εφαρμογή «Σύνθεσης»


Αυτή η εντολή δημιουργεί μια εικόνα από πολλές εικόνες γκρι κλίμακας ή στρώσεις, π.χ. από εξαγμένα συστατικά RGB, HSV... Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια εικόνα από εικόνες γκρι κλίμακας ή στρώσεις που δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα.

8.24.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΣυστατικάΣύνθεση…. Ενεργοποιείται εάν η εικόνα σας είναι σε γκρι κλίμακα.

8.24.3. Επιλογές

Σχήμα 16.194. Επιλογές εντολής «Σύνθεση»

Επιλογές εντολής «Σύνθεση»

Σύνθεση καναλιών

Μπορείτε να διαλέξετε εκεί τον χρησιμοποιούμενο χρωματικό χώρο: RGB, HSV... Οι επιλογές περιγράφονται στην ακόλουθη εντολή Αποσύνθεση.

Αναπαράσταση καναλιού

Σας επιτρέπει να διαλέξετε ποιο κανάλι θα επηρεαστεί σε κάθε κανάλι εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, π.χ., για ανταλλαγή καναλιών χρώματος:

Σχήμα 16.195. Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Αποσυνθεμένο σε στρώσεις

Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Αναπαράσταση εφαρμοσμένου καναλιού

Παράδειγμα αναπαράστασης καναλιού: ανταλλαγή δύο καναλιών

Σύνθετη εικόνα


Τιμή μάσκας: Αντί για επιλογή μιας στρώσης ή μιας εικόνας για δημιουργία καναλιού, μπορείτε να δώσετε στο κανάλι μια τιμή από 0 έως 255. Αλλά σημειώστε ότι τουλάχιστον ένα κανάλι πρέπει να διαμορφωθεί από μια στρώση ή εικόνα.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Εάν οι επιλογές σύνθεσης είναι διαφορετικές από τις εντολές αποσύνθεσης, π.χ. μια εικόνα αποσυντίθεται στο RGB, έπειτα ανασυντίθεται στο LAB, θα σας δώσει ενδιαφέροντα εφέ χρώματος. Δοκιμάστε το!