3.8. Επιλεκτική θόλωση Gauss

3.8.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.24. Επιλεκτικό φίλτρο θόλωσης Gauss

Επιλεκτικό φίλτρο θόλωσης Gauss

Αρχικό

Επιλεκτικό φίλτρο θόλωσης Gauss

Εφαρμογή θόλωσης


Αντίθετα με τα άλλα πρόσθετα θόλωσης, το πρόσθετο επιλεκτικής θόλωσης Gauss δεν επιδρά σε όλα τα εικονοστοιχεία: η θόλωση εφαρμόζεται μόνο εάν η διαφορά μεταξύ της τιμής της και της τιμής των περιβαλλόντων εικονοστοιχείων είναι λιγότερη από μια καθορισμένη τιμή δέλτα. Έτσι, οι αντιθέσεις διατηρούνται επειδή η διαφορά είναι υψηλή στα όρια της αντίθεσης. Χρησιμοποιείται για θόλωση ενός παρασκηνίου, έτσι ώστε το υποκείμενο προσκηνίου να ξεχωρίζει καλύτερα. Αυτό προσθέτει μια αίσθηση βάθους στην εικόνα μόνο με μια μονή λειτουργία.

3.8.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας κάτω από ΦίλτραΘόλωσηΕπιλεκτική θόλωση Gauss…

3.8.3. Επιλογές

Σχήμα 17.25. ρυθμίσεις παραμέτρων φίλτρου «Επιλεκτικό Gauss»

ρυθμίσεις παραμέτρων φίλτρου «Επιλεκτικό Gauss»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Βοηθητική είσοδος

Εάν υπάρχει άλλη εικόνα στην οθόνη, μπορείτε να την επιλέξτε ως βοηθητική είσοδο.

Ακτίνα θόλωσης

Εδώ μπορείτε να ορίσετε την ένταση θόλωσης, σε εικονοστοιχεία.

Μέγιστο δέλτα

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τη μέγιστη διαφορά (0-255) μεταξύ της τιμής εικονοστοιχείου και των τιμών των περιβαλλόντων εικονοστοιχείων. Πάνω από αυτό το δέλτα, η θόλωση δεν εφαρμόζεται σε αυτό το εικονοστοιχείο.