2.12. Εξαγωγή…

Αυτή η εντολή λέγεται «Εξαγωγή» για ένα εγγενές αρχείο XCF. Έπειτα, κάνει το ίδιο πράγμα όπως η Εξαγωγή ως…. Στις πρώιμες εκδόσεις του GIMP2.8, αυτή η ετικέτα μενού ήταν «Εξαγωγή σε». Από την έκδοση 2.8.10, τα «Εξαγωγή σε» και «Εξαγωγή» μετονομάστηκαν σε «Εξαγωγή» και «Εξαγωγή ως» όπως και τα «Αποθήκευση» και «Αποθήκευση ως».

Το όνομα γίνεται «όνομα αντικατάστασης.επέκταση» για μια εισαγόμενη εικόνα. Έτσι, μπορείτε να εξάγετε την εισαγόμενη εικόνα άμεσα στην αρχική της μορφή αρχείου, χωρίς να πάτε μέσα από το διάλογος εξαγωγής.