2.12. Εξαγωγή… και αντικατάσταση…

Όταν η ανοιγμένη εικόνα είναι εγγενές αρχείο XCF, αυτή η εντολή ονομάζεται «Εξαγωγή». Σε αυτήν την περίπτωση, κάνει το ίδιο με το Εξαγωγή ως….

Όταν εισήχθη η ανοιγμένη εικόνα, αυτή η εντολή ονομάζεται «Αντικατάσταση ονόματος αρχείου.επέκταση». Χρησιμοποιώντας αυτήν την εντολή, μπορείτε να εξαγάγετε την εισαγόμενη εικόνα απευθείας στην αρχική της μορφή αρχείου, χωρίς να περάσετε από το παράθυρο διαλόγου εξαγωγής.